Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /K /Kikhosta (pertussis)

Kikhosta (pertussis)

Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Omedelbar handläggning när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn. Ge patienten information om kikhosta, inklusive smittvägar. Se smittskyddsblad för läkare. Antibiotika kan ges i tidigt stadium för att lindra sjukdom, till vissa grupper (bl a sen graviditet) eller för att minska smittspridning till eventuella spädbarn i familjen.
  • Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  • Smittspårning: Viktigt att fråga om kontakt med spädbarn eller gravida. Tänk på gemensamma mötesplatser t.ex. vid hämtning på förskola eller liknande. Spädbarn (<6 månader) som kan ha varit exponerade skall erbjudas profylax. Frikostig provtagning på patienter med symtom. Vaccinationsstatus?
  • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet. Ange insjukningsdatum och vaccinationsstatus.
  • Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen ej är allmänfarlig. 

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla 

  • uppgifter om tidigare vaccination (tidpunkt och antal doser) för att kunna upptäcka vaccinationsgenombrott samt minska risken för smittspridning
  • sannolikt smittland
  • om flera fall finns i omgivningen?

Smittspårning

Smittspårning för kikhosta innebär följande: 

Om spädbarn eller gravid bland hushållskontakter, se Smittskyddsblad (länk ovan) för åtgärder.

Lokal rutin

Kikhosta (pertussis) - RUT-10034 (pdf) Pdf, 136 kB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?