Till startsidan
Start /Vård och behandling /Vaccinationer /Vaccination mot TBE /Vacciner mot TBE och immuniseringsschema

Vacciner mot TBE och immuniseringsschema

Inom Vaccination Värmland används nedanstående vacciner.

FSME-Immun och Encepur

FSME-Immun (Pfizer) och Encepur (Bavarian Nordic) innehåller båda inaktiverat antigen mot fästingburet encefalitvirus och används för aktiv immunisering mot TBE. Vaccinerna ges som intramuskulär injektion i deltoideus.

Båda vacciner finns i en beredning för vuxen och en för barn.

Notera att nedre åldersgränsen för beredningen för vuxna är olika för de två vaccinen, 16 års ålder för FSME och 12 års ålder för Encepur.

Tabell över vacciner och vaccindoser

Vacciner och vaccindoser


FSME-Immun

Encepur

Vaccintyp

Inaktiverat TBE-virus

Inaktiverat TBE-virus

Vuxendos

FSME Immun vuxen:
16 år och äldre
2.4 µg/0.5 ml

Encepur:
12 år och äldre
1.5 µg/0.5 ml

Barndos

FSME Immun Junior:
1-15 år
1.2 µg/0.25 ml

Encepur barn:
1-11 år
0.75 µg/0.25 ml

Injektion ges

Intramuskulärt

Intramuskulärt

Omskakas före användning

Ja

Ja

Förvaring

2 °C - 8 °C
Ljuskänsligt. Får ej frysas.

2°C - 8°C
Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Hållbarhet i rumstemperatur

15 minuter*

15 minuter*

* Om förpackningen ställs tillbaka i kylskåpet ska den märkas upp och användas direkt vid nästa vaccinationstillfälle.

Immuniseringsschema

Grundvaccination består av tre doser för barn och vuxna under 50 år. För personer 50 år och äldre samt personer med nedsatt immunförsvar består grundvaccinationen av fyra doser.

Immuneringsschema


Barn och vuxna under 50 år

Personer 50 år och äldre samt personer med nedsatt immunförsvar

Grundvaccination dos 1

Dag 0

Dag 0

Grundvaccination dos 2

1-3 månader efter dos 1

1 månad efter dos 1

Grundvaccination dos 3

5-12 månader efter dos 2

2 månader efter dos 2

Grundvaccination dos 4

-

5-12 månader efter dos 3

Ny dos

Tre år efter grundvaccinationen

Tre år efter grundvaccinationen

Påfyllnadsdos

Vart femte år

Vart femte år

Om en person 50 år eller äldre eller en person med nedsatt immunförsvar har vaccinerats enligt schema för personer under 50 år är det viktigt att en extra dos vaccin mot TBE ges innan fästingsäsongen börjar.

Schema för barn och vuxna under 50 år

 

Illustration och text med följande innebörd. Grundvaccination dos 1 sker dag 0. Grundvaccination dos 2
sker 1-2 månader efter dos 1. Grundvaccination dos 3 sker 5-12 månader efter
dos 2. Det ges ingen grundvaccination dos 4. Ny dos ges tre år efter
grundvaccinationen. Påfyllnadsdos ges vart femte år.


Schema för personer 50 år och äldre samt personer med nedsatt immunförsvar

 

Illustration och text med följande innebörd. Grundvaccination dos 1 sker dag 0. Grundvaccination dos 2
sker 1 månad efter dos 1. Grundvaccination dos 3 sker 2 månader efter dos 2. Grundvaccination
dos 4 sker 2 5-12 månader efter dos 3. Ny dos ges tre år efter
grundvaccinationen. Påfyllnadsdos ges vart femte år.


Avvikande intervall

Diskutera med läkare vid behov.

Friska, yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett intervall till föregående dos(er) och behöver alltså inte börja om.

Personer som är 50 år eller äldre och personer med nedsatt immunförsvar bedöms individuellt. Man kan vara mer liberal med att börja om immuniseringen om det har gått mer än ett år mellan dos ett och dos två.

Ska användas mycket restriktivt. Diskutera med läkare.

Vid mycket hög risk för TBE eller kort tillgänglig tid för vaccination.

Följande schema ger bäst skydd på sikt: Dag 0, 7, 21 vilket ger en tidsvinst på 2–3 veckor jämfört med normal grundvaccination med en månad mellan de två första doserna.

Efter snabbvaccinationsschema ges en dos som vanligt efter 5–12 månader inför nästa säsong

Utbytbarhet mellan FSME-Immun och Encepur

Använd helst samma vaccin som tidigare, men vid brist på vaccin eller om man inte vet vad som är givet tidigare kan ett påbörjat vaccinationsprogram med FSME-Immun fortsättas med Encepur och tvärt om.

Länkar till FASS

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?