Till startsidan

Algeriet

Utländsk medborgare bosatt i Algeriet.

Akut vård: Patienten betalar vanlig patientavgift vid uppvisande av giltigt pass. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på passet ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas giltigt pass ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Utlandssvensk

Akut sjukvård: Patienten betalar vanlig patientavgift vid uppvisande av giltigt pass. Det gäller inte för akut tandvård. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på passet ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas giltigt pass ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad sjukvård: Patienten betalar 600 kr per öppenvårdsbesök och 1000 kr per slutenvårdsdygn. Patienten ska vara utflyttad från Region Värmland, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Tillbaka