Region Värmland logga

USA

Utländsk medborgare bosatt i USA.

Akut vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Utlandssvensk

Akut vård: Patienten betalar vanlig patientavgift. Giltigt pass ska uppvisas och vården ska ges i det landsting där behovet uppstod, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Tillbaka

Sidan uppdaterad