Till startsidan

Mer information

Här hittar du mer information och förtydligande kring utlandssvensk, akut vård, nödvändig vård, planerad vård och EU-kort.

Akut vård

När patientens tillstånd kräver omedelbart omhändertagande.

EU-kort

Europeiska sjukförsäkringskortet delas ut gratis av hälsovårdsmyndigheten i det land personen är bosatt. I Sverige är det Försäkringskassan. Sjukförsäkringskortet ger rätt till nödvändig, offentlig vård under en tillfällig vistelse i ett EU-land eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

För mer information om EU-kortens utseende.

Nödvändig vård

Nödvändig vård innebär:

  • Vistelsen ska inte behöva avbrytas för att återvända till hemlandet på grund av medicinska skäl
  • Vård som inte kan vänta
  • Vård som orsakats av kronisk sjukdom
  • Inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller och vård som blir nödvändig på grund av graviditet (ej planerade besök).

Om vården kan vänta tills patienten kommer hem anses den inte vara nödvändig. Det innebär att en person som tillfälligt vistas i Sverige under några månader har rätt till mer vård jämfört med en person som stannar i Sverige under några dagar. Bedömningen ska alltid göras av behandlande läkare eller annan vårdpersonal. Bedömningen ska baseras på den sökandes hälsotillstånd och vistelsetidens längd.

Rätten till nödvändig vård medger inte möjlighet till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Planerad vård

Med planerad vård avses att syftet med resan till Sverige är att söka vård. I annat fall är det nödvändig vård.

En person från ett EU/EES-land har möjlighet att ansöka hos sin socialförsäkringsinstitution om ett förhandstillstånd för att finansiera planerad vård i ett annat EU/EES-land. Socialförsäkringsinstitutionen i patientens hemland kan då styrka finansieringen genom att utfärda ett intyg S2.

Det finns även en möjlighet för en person från ett annat EU/EES land att direkt vända sig till en vårdgivare i Sverige och söka ersättning för den utförda vården i efterhand.

Utlandssvensk

En utlandssvensk är en svensk medborgare som stadigvarande är bosatt i utlandet. Som utlandssvensk är man inte försäkrad i Sverige utan i det land där man bor och är folkbokförd.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?