Till startsidan
Till startsidan

Hjälpmedel

Person från EU/EES-land.

Turist

Har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till sådana hjälpmedel som bedöms vara nödvändiga. Patienten ska kunna uppvisa giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort Pdf, 214 kB..

Person som arbetar i Sverige, ej folkbokförd

Har rätt till subventionerade hjälpmedel på samma villkor som bosatta i länet. Patien ten ska kunna uppvisa "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz Pdf, 247 kB.", eller ett svenskt arbetsgivarintyg.

Person från vissa konventionsländer

Personer från konventionsland som har rätt till subventionerad nödvändig vård (Algeriet och Australien samt studerande och arbetande från Québec) har även rätt till hjälpmedel som är direkt kopplade till nödvändig vård.

Patienten ska uppvisa giltigt pass eller intyg.

Personer från övriga länder

Har inte rätt till subventionerade hjälpmedel. Patienten betalar hela kostnaden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats