Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 6 2023

Läkemedelsnytt vecka 6 2023

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 6 handlar om:

  • Uppdateringar i Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel
  Framsida på foldern - Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024.

  Rekommenderade läkemedel för barn 2023-2024.

  Nytt i Rekommenderade läkemedel för barn 2023–2024

  Rekommenderade läkemedel för barn har utkommit i en ny utgåva. Liksom tidigare har den tagits fram i samarbete mellan de sju regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige. Förhoppningen är att rekommendationerna kan öka säkerheten vid behandling av barn och göra det lättare att välja lämplig behandling.

  Skriften tar i första hand upp läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom primärvården och har arbetats fram tillsammans med specialister från hela sjukvårdsregionen. Rekommendationerna riktar sig dock även till den specialiserade barnsjukvården.

  Rekommenderade läkemedel för barn finns i två versioner: en kortfattad och en fullständig med bakgrundsmaterial, motiveringar till valen och referenser. Båda finns på läkemedelssidorna på intranätet. Obs! För åtkomst till intranätet krävs att du är uppkopplad på regionens nät. Mer om rekommenderade läkemedel på Vårdgivarwebben.

  Nedan beskrivs de viktigaste förändringarna.

  Mag- och tarmsjukdomar

  Gastroesofagal refluxsjukdom

  Famotidin utgår eftersom produkten inte är förmånsberättigad och används mycket lite.

  Förstoppning

  • Tillägg att makrogol, i dospåse med eller utan saltinnehåll, i hög dos kan användas som ett alternativ till Klyx som initial behandling vid förstoppning hos barn från 5 års ålder.
  • Även vuxenprodukter av makrogol med saltinnehåll läggs till som alternativ vid underhållsbehandling.

  Springmask

  Vanquin är avregistrerat och ersätts av Pyrvin. Det finns ingen tillgänglig oral lösning för barn under 1 år idag, men Pyrvin kan ges som halv tablett i dosen 50 mg till barn 5–9 kg.

  Hudsjukdomar

  Seborroiskt eksem i hårbotten

  • Spädbarn: Hydrokortison (grupp I) har lagts till för behandling av hårbotten vid rodnande utslag/kraftig inflammation. Salicylsyra 1 % har utgått och eftersom det då inte längre finns i lämplig styrka, samt att det finns beskrivningar om systemtoxicitet, stryks salicylsyra helt från rekommendationerna.
  • Tonåringar: Hydrokortison (grupp II, Locoid) har lagts till som tilläggsbehandling vid angrepp i hårbotten hos tonåringar vid terapisvikt med ketokonazolschampo.

  Urologi och gynekologi

  Riklig menstruation

  NSAID (ibuprofen eller naproxen) har lagts till som behandlingsalternativ till tranexamsyra. Behandlingen med NSAID tas under 4–5 dagar med start vid blödningsdebut. Denna behandling tycks inte vara lika effektiv som tranexamsyra, men har bra evidens.

  Infektioner

  Tecken på allvarlig infektion hos barn

  Helt nytt avsnitt med råd kring handläggning av allvarliga infektioner inom primärvården i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Strama.

  Otit

  Erytromycin rekommenderas vid pc-allergi. Trimetoprim+sulfametoxazol rekommenderas inte.

  Pneumoni

  • Erytromycin rekommenderas vid terapisvikt, pc-allergi typ 1 eller kliniskt klar misstanke om atypisk pneumoni. Doxycyklin utgår ur rekommendationerna.
  • Maxdosen av amoxicillin justeras från 500 mg x 3 till 1 g x 3 i enlighet med ePed.

  Urinvägsinfektioner

  • Behandlingstiden för ciprofloxacin vid övre UVI ändras till 7 dagar (från 10 dagar).
  • Ceftibuten finns åter tillgänglig som licensprodukt i tablettform, Wincef 400 mg.
  • Påpekande att amoxicillin+klavulansyra i suspension ges i styrkan 50 mg/ml + 13 mg/ml och att tablettstyrkan bör vara 500+125 mg.

  Influensa

  Uppdatering av kapitlet i enlighet med Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation Behandling och profylax vid influensa (lakemedelsverket.se).

  Nervsystemet

  Febernedsättande och smärtstillande läkemedel

  Skärpning av rekommendationen om att tramadol och kodein inte ska användas. Vid behov av starkare smärtlindring bör barnläkare konsulteras eller patienten remitteras till barnklinik.

  Allergi och andningsorganen

  Allergisk rinokonjunktivit

  Tillägg av Dymista som alternativ vid svårare besvär.

  Astma

  • Påpekande att förbrukade sprayinhalatorer ska återlämnas till apotek av miljöskäl.
  • Seretide Diskus har utgått ur förmånen och ersätts av Salmex. Salflumix Easyhaler utgår på grund av högre pris. Ett sprayalternativ, Seretide Evohaler mite, läggs till.

  Krupp

  Dexametason finns som licensläkemedel och rekommenderas när den finns att tillgå. I annat fall rekommenderas tablett betametason löst i vatten. I andra hand inhalation med budesonid.

  Ögon och öron

  Extern otit

  Tillägg av allmänna råd om rengöring av hörselgång, skydd från fukt och tamponad med alsollösning vid svullnad. Otinova öronspray läggs till som alternativ vid lindrig extern otit från 5 års ålder.

  Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

  Nytt från sortimentsrådet. För mer information se restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

  Restnoterat

  • Baklofen tablett

  Uppdaterat

  • Kloramfenikol ögondroppar och ögonsalva, antacida tuggtabletter
  • Trulicity förfylld inj-penna, Estradot depotplåster

  Avslutad restnotering

  • Betnovat kräm finns åter att tillgå.

  Tips!

  Skriv ut sidan för att kunna sätta upp informationen i fikarum och andra lokaler vid behov.

  Sidan uppdaterad

  Hjälpte sidan dig?

  Kontakta Region Värmland

  För dig som är patient

  Hitta på webbplatsen

  Region Värmlands webbplats