Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 37 2023
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 37 2023

Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén.

Läkemedelsnytt har fått nytt utseende

Formatet för Läkemedelsnytt har anpassats till att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därför publiceras nyhetsbrevet framöver i form av en webbsida. Innehållet är inte förändrat och nyhetsbrevet publiceras fortsatt en gång i veckan.

Skicka remiss till klinisk farmaceut

Behöver du hjälp med läkemedelsgenomgång eller annan läkemedelsfråga som rör en enskild patient? Då kan du skicka remiss till farmacitjänsteenhetens kliniska farmaceuter direkt i Cosmic. Farmacitjänsteenheten tar emot konsultationsremisser från både slutenvården och öppenvården. Välj Farmacitjänsteenheten som mottagande enhet.

Individanpassa dosen av paracetamol till äldre

Till äldre är rekommenderad maxdos paracetamol 3 gram per dygn (doserat 1 gram x 3), men undvik att använda maxdosen slentrianmässigt. Doseringen av paracetamol bör utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter. Vid påtagligt sänkt njurfunktion bör dosen reduceras oavsett ålder.

Äldre exponeras sannolikt för högre plasmanivåer av paracetamol än yngre vuxna vid samma dos. En anledning kan vara minskad glukuronidering och sulfatering av paracetamol i levern. Sköra äldre med låg kroppsvikt, många läkemedel och kroniska sjukdomar kan vara extra känsliga. Enligt klinisk praxis och med stöd från enstaka studier bör 1 gram x 3 per dygn vara högsta dos till äldre, trots att denna dosering inte anges i FASS.

Doseringsanvisningar vid sänkt njurfunktion

På begäran av Läkemedelsverket reviderades doseringsanvisningen för paracetamol under 2017 till patienter med nedsatt njurfunktion. Rekommendationerna anger 500 mg x 4 för patienter med eGFR 10–50 ml/min. På grund av olika procedurer för godkännande är denna förändring av SPC-texten inte genomförd för alla preparat innehållande paracetamol.

För äldre individer bör man undvika att slentrianmässigt ge paracetamol 1 gram x 3. Doseringen bör i stället utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter. Lägre dos än 1 gram x 3 dagligen är ofta tillräckligt. Hos individer med eGFR <50 ml/min bör maxdosen reduceras till 500 mg x 4 oavsett ålder. Uppdaterade ordinationsmallar finns i Cosmic.

Terapigrupp smärta

Artikeln är lånad från Janusinfo och är skriven av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa.
För källhänvisning se: Janusinfo: Expertgrupp Äldres hälsa

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Uppdaterat

  • Amoxicillin tablett
  • Alprostadil olika beredningsformer
  • Erytromycin tablett
  • Estradot depotplåster
  • Fortum pulver till inj-vätska
  • Indivina tablett

Mer information om aktuella restnoteringar samt tillgängliga alternativ, utgående läkemedel och licenser

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats