Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Hammarö kommun fattar beslut om målbilden nära vård – vill bli Sveriges friskaste kommun 2030

Hammarö kommun fattar beslut om målbilden nära vård – vill bli Sveriges friskaste kommun 2030

Som länets andra kommun har Hammarö godkänt målbilden ”Framtidens Värmland – tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och omsorg”. En ny målbild som kommer att knytas ihop med det redan uppsatta fullmäktigemålet att Hammarö ska bli Sveriges friskaste kommun 2030.

– Vi jobbar egentligen redan med nära vård, hälsa och omsorg. Att knyta ihop den nya målbilden med vårt fullmäktigemål Sveriges friskaste kommun kommer att göra det mer greppbart för våra verksamheter och våra Hammaröbor, säger Ulrika Vitalis, socialchef Hammarö.

Långsiktigt arbete med medborgarna i fokus

Nära vård är ett långsiktigt omställningsarbete som handlar mycket om att börja samverka både internt och externt med medborgarnas bästa i fokus. Under 2021 tillsattes en projektledare för nära vård på Hammarö som har lagt mycket tid på att informera och utbilda internt om reformen, men också med att ta reda på vad det är som invånarna på Hammarö vill ha.

- Utifrån vårt fullmäktigemål om att bli Sveriges friskaste kommun tänker jag att beslutet om målbilden kom väldigt rätt i tiden. Nu tror jag att vi politiker är redo för att ta nästa steg i att jobba med färdplanen ”Hur jobbar vi frammåt med nära vård”. När arbetet med att konkretisera målbilden är klart kommer våra verksamheter ha goda förutsättningar för att kunna påbörja omställningen, säger Margareta Ivarsson, socialnämndens ordförande.

Redan nu är arbetet i full gång

Under våren har Hammaröbor kunnat ta del av olika tematräffar på Folketshus. Kommunen har även en digital fixare som hjälper de äldre. Ett annat exempel i Hammarö kommun är digitala läkemedelsfördelare i kommunal hemsjukvård.

- Under 2022 kommer vi att växla upp ytterligare med olika aktiviteter både för medarbetare och för våra kommuninvånare. Bland annat så kommer det bli Lägersommar för både barn, ungdomar och också seniorer, säger Caroline Depui, kommundirektör Hammarö.

Kontakt Hammarö kommun

Ulrika Vitalis, socialchef, Hammarö kommun

Mer om nära vård och omställningsarbetet

Mer information, konkreta exempel och material att använda finns på regionvarmland.se/naravard

Digital fixare och tematräffar för äldre är exempel på nära vård i Hammarö

Digital fixare för Hammarös äldre

Tematräffar visar utbud och minskar avstånd

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats