Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Inspirerade seminarier om arbetet mot en god och nära vård, hälsa och omsorg

Inspirerade seminarier om arbetet mot en god och nära vård, hälsa och omsorg

Hur går omställningsarbetet till nära vård i Värmland? Varför vill vi ställa om och hur kan vi fortsätta jobba för att den målbild som nu finns ska bli verklighet? Det var några ämnen som diskuterades under fokusdagarna om nära vård i veckan.

I början av 2021 genomfördes den första fokusveckan om god och nära vård för att skapa kännedom och engagemang kring omställningen. Sedan dess har arbetet med att ta fram en gemensam målbild i Värmland pågått, nu är den klar och det fortsatta arbetet tar fart! En av aktiviteterna för att driva omställningsarbetet framåt är de fokusdagar som genomfördes under vecka 15.

Vikten av en målbild och det nationella perspektivet

Vid måndagens seminarium beskrevs arbetet med Värmlands målbild och dess olika delar. Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR, satte arbetet i ett nationellt perspektiv och lyfte också vikten av att ha en gemensam målbild.

– Målbildsprocesserna ser lite olika ut i landet. 14 län har beslutat om en målbild, i fyra län pågår en beslutsprocess och tre län jobbar fortfarande med att ta fram ett förslag.

I Värmland har målbildsprocessen varit en lärorik resa som involverat fler än 2 000 medarbetare oh invånare. Arbetet har skett gemensamt mellan Region Värmland och länets 16 kommuner och processen i sig har varit lika viktig som själva målbilden.

– Det vi ser som gemensamt för alla landets målbilder är att de pekar i samma riktning, säger Lisbeth Löpare. Det behövs en förflyttning till ett mer samordnat arbete med vård och stöd, en mer personcentrerad vård och ett mer hälsofrämjande sätt att arbete.

Fyra förflyttningar som krävs i omställningen mot en god och nära vård

Omställningen till god och nära vård kräver ett förändrat arbetssätt, bilden visar de fyra förflyttningar som krävs.

Resan är i gång – inspirerande exempel från länet

Tisdagens seminarium bjöd på nio inspirerande arbeten från länet i syfte att inspirera och öka förståelsen för vad god och nära vård kan innebära. Några av de som presenterades var Steg för hållbar hälsa, mobila team i Karlstad och temamöten på Hammarö. Fler exempel hittar du här.

– Omställningen är i gång i hela länet och vi märker ett stort intresse från verksamheter att få ta del av vad andra gör för att inspireras och få förståelse för vad nära vård kan innebära i praktiken, säger Kristin Törnqvist, samordnare för nära vård i Värmland.

Hur blir omställningen verklighet

Onsdagens seminarium hade temat ”Hur blir omställningen verklighet”? Anna Nergårdh, statlig utredare för samordnad utveckling för god och nära vård, och Johan Quist, forskare på centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, inledde. Vikten av samverkan och involvering var två medskick från Anna Nergårdh.

– Omställningen är ingen quick fix. Att samverka brett i målbildsprocessen och att involvera så många som möjligt är en viktig lärdom vi dragit i utredningsarbetet, säger hon. Att vara ense om övergripande mål innebär också att man ibland måste förändra sitt sätt eget sätt att arbeta och dra ner lite på sin egen agenda, det är viktigt att poängtera. Och samverkan kommer inte av sig själv, det är något man måste jobba med.

– Nära vård handlar om ett systemskifte och om vi inte ändrar i systemet kommer det att fortsätta leverera som det alltid gjort. Hur gör vi det tillsammans och vad krävs? frågade Johan retoriskt.

Paneldiskussion som avslutning

Onsdagens seminarium avslutades med en paneldiskussion som leddes av Johan Quist där regiondirektör Peter Bäckstrand, Madelene Johanzon, områdeschef öppenvård, Mikael Bergenheim, områdeschef slutenvård och Ulrika Vitalis, socialchef på Hammarö kommun, pratade om hur omställningen ska bli verklighet.

– Samverkan över vårdgränserna och tillit är grundläggande för att vi ska lyckas, sa Peter Bäckstrand. Men det handlar också om att titta in i den egna organisationen - vad kan bidra till den goda, nära vården? Det är viktigt att vi nu tittar framåt, hur vill vi att vården och stödet ska se ut om tio år, och har det i sikte. För att lyckas krävs ett modigt ledarskap där man vågar släppa fram resurser, stötta medarbetare som har fullt upp och ge förutsättningar för att jobba med frågan.

Anna Nergård rundade av seminariet med några tankar framåt.

– Det är viktigt att ha sitt varför framför sig i arbetet och också kommunicera det med medarbetare och invånare. Omställningen är nödvändigt för att klara att uppehålla vård, hälsa och omsorg, men också för att skapa ett hållbart arbetsliv och klara av utmaningen med rekrytering till vård- och omsorgen.

– Tack för att jag fick vara med idag, det har varit så kul! Ni gör så många fantastiskt bra saker i Värmland!

Seminarierna i sin helhet hittar du här, där ligger de i två veckor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats