Till startsidan

Steg för hållbar hälsa

Steg för hållbar hälsa är ett program som ger stöd för att förändra ohälsosamma vanor där fokus ligger på beteendeförändring.

Vad är steg för steg för hållbar hälsa och hur är det en del av omställningen till Nära vård?

Karin Jacobsson är enhetschef för vårdcentral Värmland.

- Steg för hållbar hälsa är ett program som ger stöd för att förändra ohälsosamma vanor där fokus ligger på beteendeförändring. Vi inkluderar Socialstyrelsens levnadsvanor men har vidgat perspektivet och arbetar bredare. Deltagarna uppmuntras till att bli detektiver i sin egen hälsoresa och får stöd och verktyg som kan användas på olika sätt i livet för att styra mot mer hälsosamma val och beteenden.

Individuell coachning och gruppinsatser

En viktig del i programmet är enskild coachning som helt utgår från individens behov. En annan central del är gruppinsatser som syftar till att stödja i kunskapsinhämtning och ett relationsbygge.

- En utgångspunkt i arbetet är att människor behöver stöd för att kunna förändra vanor och beteenden, samt styra mot hälsa, och förutom oss coacher erbjuder också övriga deltagare i programmet ett viktigt stöd, säger Karin. Vi bygger upp en självhjälpsgrupp under programmets gång och förhoppningen är att dessa grupper ska fortleva efter att man avslutat gruppträffarna.

Smörgåsbord att välja från

- Vi erbjuder även individuell coachning efter programmet och också booster-träffar där deltagarna bland annat får påfyllnad i form av ny forskning och nya kunskaper, inspiration och stöd från andra.

Utbudet inom ramen för Steg för hållbar hälsa är ett ”smörgåsbord” där deltagarna till stor del kan välja innehåll utifrån sina egna behov och förutsättningar. Just nu erbjuds programmet digitalt, men förhoppningen är att även erbjuda fysiska träffar för vissa delar för att få en lokal förankring.

- Det tror vi gynnar de som inte är bekväma med det digitala och de som har behov av att träffa andra i fysiska sammanhang för att få optimalt stöd. Då underlättar den geografiska närheten.

Det deltagarna får med sig kan vara ett stöd i en rehabiliterande insats men fokus ligger framför allt på att förebygga ohälsa och sjukdom samt att främja hälsa.

Del av satsning på digital vårdcentral

Steg för hållbar hälsa är en del i Socialstyrelsens satsning och uppbyggnaden av den digitala vårdcentralen, men även hälso- och sjukvårdsledningen i regionens beslut om att inför hälsocoach online.

Just nu är projektet inne i en utvecklingspilot där man testar, samlar insikter och vidareutvecklar utifrån deltagarnas återkoppling.

Bättre för både deltagare och de som jobbar

- Vi tror på en förbättring för de individer som går programmet, men även för Region Värmland i stort då förändrade levnadsvanor långsiktigt leder till minskad vårdtyngd, säger Karin. Målet är att de som arbetar med programmet och de som går programmet ska ha positiva upplevelser av programmet. Vi fortsätter jobba tills vi är där!

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?