Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Samverkan i fokus vid länskonferens om psykisk hälsa

Samverkan i fokus vid länskonferens om psykisk hälsa

Samverkan var fokus under fredagens länskonferens på temat god psykisk hälsa i Värmland. Konferensen är en del i att sprida information om den nationella överenskommelsen inom psykisk hälsa och suicidprevention för 2023.

Knappt 200 personer deltog på den årliga länskonferensen om psykisk hälsa och suicidprevention i Värmland.

– Det var en väldigt rolig och engagerande dag med mycket bra innehåll för att koppla ihop delar av arbetet inom ramen för länets plan för god psykisk hälsa med andra initiativ, säger Sophia Alm, koordinator för Regional koordinering psykisk hälsa i Värmland. Samtidigt behöver vi visa det som sker lokalt också.


Under webbsändningen beskrevs delar i den nationella överenskommelsen för insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention med fokus på Värmlands arbete. Liza Minell från SKR berättade om årets överenskommelse som lägger fortsatt fokus på insatser mot barn och unga, första linjen och BUP och på omställningen till nära vård.

Färdplan som vägleder i omställningen till nära vård

Samordnare för nära vård-omställningen i Värmland, Kristin Törnqvist och Linnea Grankvisto, kopplade sedan ihop den nationella överenskommelsen till det som är aktuellt i Värmland kring omställningen till nära vård.

– Hur får vi ihop arbetet från nationell nivå till regional nivå? Vi gör många bra saker individuellt men det är helheten och samverkan som är svår att få till, säger Kristin. Hur vi ska få till helheten runt invånarna? Där vill vi inte prata om mellanrummen.

Länets vägvisare för arbetet kring god psykisk hälsa är Plan för god psykisk hälsa i Värmland. Samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa koordinerar länets arbete med fokus på de länsgemensamma områdena. Gemensamt för nära vård-omställningen och psykisk hälsa är de identifierade framgångsfaktorerna och utvecklingsområdena som handlar om ledning och stödstruktur, personcentrerat förhållningssätt/brukarmedverkan och samordning/samverkan.

Länsgemensamt arbete och samverkan

Förmiddagen fortsatte med exempel på länsgemensamma satsningar på området. Lina Larhult och Karin Smedberg från paraplyorganisationen NSPH (läs mer om NSPH via länken nedan). berättade om vikten av brukarmedverkan i utvecklingen av vården. Som exempel lyfte Karin patientforum som finns i Värmland sedan hösten 2021.

– Med samtalsledare från NSPH får patienterna möjlighet att ge önskemål i realtid. Det stärker deras egenmakt och ger underlag till personalen kring förbättringsområden. Det kan till exempel handla om bemötande, kommunikation, kost och miljö.

– Våga involvera egenfarna och ta hjälp av de föreningar och råd som finns skapa relationer, avslutade Lina.

Värmlands resultat Liv och Hälsa 2022

Anu Molarius från Centrum för klinisk forskning delgav några resultat ur undersökningen Liv och hälsa 2022. Resultatet visar att den självskattade hälsan varierar med kön, ålder och livssituation. Det finns fortsatt stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i Värmland och ensamhet finns hos både unga och äldre vuxna. Ungefär sju av tio personer över 18 år skattade våren 2022 sin hälsa som bra. Som tidigare har grupper med kort utbildning sämre hälsa än andra.

Under webbsändningen presenterades även länets suicidpreventionsarbete, ungdomsmottagningarnas arbete för transpersoner och arbetet med barnrättsfrågor.

– Ledorden under konferensen har verkligen varit samverkan, samordning och fortsatt utveckling på olika nivåer, säger Sophia. De flesta processer och planer i länet är beroende av varandra och vi bidrar också till varandras arbete.

Regional koordinering psykisk hälsa fortsatte dagen med en workshop kopplat till uppföljning för att se över eventuella prioritering av insatsområdena i planen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats