Om planen

Region Värmlands folkhälsostrategiska plan tar avstamp i det nationella folkhälsomålet. Nu siktar vi på att skapa de bästa förutsättningarna för en god, jämlik och jämställd hälsa i hela Värmland.

Planen är styrande för alla verksamheter i Region Värmland. Men ansvaret för hur folkhälsan utvecklas delar vi i Region Värmland med många andra och vi behöver samverka för att lyckas. Därför bjuder vi in alla organisationer i länet att ta del av och inspireras av den folkhälsostrategiska planen.

Bakgrund

Till grund för planen ligger ett beslut från kultur- och bildningsnämnden i juni 2019 om framtagande av en ny folkhälsoplan. I samband med detta beslutades om ett tilläggsuppdrag från regionfullmäktige om att folkhälsostrategiska planen ska ha ett tydligt mål att bli bäst i Sverige på folkhälsa.

Syfte

Syftet med Region Värmlands folkhälsostrategiska plan 2022–2030 är att tydliggöra Region Värmlands folkhälsostrategiska uppdrag. Planen ska fungera som inspiration och vägledning för systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete i länet.

Ansvarig verksamhet

Kultur- och bildningsnämnden, Region Värmland

Kontakt

Elistabeth Kihlström, ordförande

Datum

9 november 2021

Diarienummer

KBN/200371

Så här söker du i rapporten

I webbläsaren använder du tangenterna Ctrl+F för att få fram en sökruta.