Till startsidan

När barn och unga har självmordstankar

Om du träffar en ung person med självmordstankar – ta tankarna på allvar, våga fråga och lyssna.

Du som träffar barn och unga med självmordstankar ska tänka på:

  • Våga fråga, lyssna, lämna inte ensam.
  • Kontakta anhörig eller närstående. Förmedla kontakt med skolhälsovård eller sjukvård så att den unge får adekvat stöd och hjälp.

 

Unga människor som har tankar eller planer på att ta sitt liv ska bemötas med medkänsla, respekt och omsorg. Visa att du tar personens upplevelser på allvar och lyssna aktivt. Se till att miljön är trygg, lugn och säker. Det kan underlätta samtalet och förhindra självmordsförsök. Personen kan vara avståndstagande, arg eller ledsen men det får inte avskräcka dig. Var inte rädd att för att fråga hur personen känner sig eller hur hen tänker. Det är viktigt att förmedla hopp om en framtid.

För dig som vårdpersonal

Samtalet är det viktigaste verktyget när man gör en bedömning av en persons suicidrisk. Det är aldrig farligt att tala om suicidtankar. Av vårdprogram framgår hur man tar suicidanamnes. Det rekommenderas att du använder Beskows suicidstege. Redogör även för risksituationer, bakgrundsfaktorer och skyddsfaktorer. Glöm inte att efterforska suicidmeddelanden genom samtal med närstående.

Vi som arbetar med vård och omsorg har en skyldighet att göra nya bedömningar fortlöpande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?