Till startsidan
  • Barn springer i skogen
Omställningsarbetet
Omställningsarbetet Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare. Den hjälper oss att klara välfärdens utmaningar.
Målbild och färdplan för Värmlands omställning
Målbild och färdplan för Värmlands omställning Värmland har en målbild för omställningen och en vägledande färdplan som konkretiserar arbetet på vägen.

Kontaktinformation

Linnea Grankvist
Ledningsstrateg
E-post: linnea.grankist@regionvarmland.se

Kristin Törnqvist
Ledningsstrateg
E-post: kristin.tornqvist@regionvarmland.se