Till startsidan
Till startsidan

Omställningen till nära vård

Om mindre än tio år kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att vara 50 procent fler än idag. För att räcka till måste vi arbeta på nya sätt.

En systemomställning för att få till förändring

Hälso- och sjukvården har gjort stora framsteg och ny teknik, nya mediciner och nya behandlingsmetoder gör att vi lever längre och mår bättre. Många sjukdomar som tidigare var dödliga kan i dag botas eller behandlas. Fler lever längre och oftare med ett eller flera sjukdomstillstånd som kräver vård över många år. Omställningen till en nära vård blir därför nödvändig för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning.

Varför ställer vi om till Nära vård? Fyra delar.

Varför ställer vi om till nära vård? Vårdens utveckling går mot mindre sjukhusvård, mer digitalisering, högre patientinvolvering och vård nära patienten. Vi förflyttar sjukhusvård till primärvård och nära vård, och skapar förutsättningar för tätare samverkan med den kommunala vården.

Ett förändrat förhållningssätt

Omställningen innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta på för att räcka till:

 1. Från fokus på organisation till fokus på person och relation.
 2. Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.
 3. Från invånare, patienter och närstående som passiva mottagare till aktiva medskapare.
 4. Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

Individen i centrum

Kärnan i omställningen är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Invånarna ska veta vad de kan göra för att leva hälsosamt , känna till vart de kan vända sig om de behöver stöd och vilka verktyg som finns att använda. Vårdgivarna ska stötta och erbjuda rätt vård, på rätt plats vid rätt tid.

Tidslinje för omställningen till Nära vård i Värmland

I januari godkände direktörsberedningen den länsgemensamma färdplanen som ska vägleda i arbetet mot Värmlands målbild för god och nära vård, hälsa och omsorg. Färdplanen riktar sig till tjänstepersoner i ledande positioner i Värmlands kommuner och Region Värmland.

Läs mer om arbetet med färdplanen.

Hösten 2022 tas en länsgemensamma färdplan fram. Färdplanen vägleder i hur vi tillsammans ska arbeta för att nå Värmlands gemensamma målbild för god och nära vård, hälsa och omsorg.

Färdplanen riktar sig till de som arbetar i ledande position inom Värmlands kommuner och Region Värmland.

Värmlands målbild godkänd

  • 28 mars i Arvika kommun.
  • 28 mars i Hammarö kommun.
  • 29 mars i Munkfors kommun.
  • 30 mars i Filipstads kommun.
  • 6 april i Region Värmland.
  • 25 april i Hagfors kommun.
  • 25 april i Torsby kommun.
  • 25 april i Säffle kommun.
  • 25 april i Årjängs kommun.
  • 26 april i Grums kommun.
  • 27 april i Eda kommun.
  • 16 maj i Storfors kommun.
  • 23 maj i Sunne kommun.
  • 24 maj i Kils kommun.
  • 24 maj i Kristinehamns kommun.
  • 7 juni i Forshaga kommun.
  • 16 juni i Karlstads kommun.

I januari presenterades den målbild för Nära vård i Värmland som gemensamt arbetats fram av Värmlands kommuner och Region Värmland under 2021 för Värmlandsrådet. Nästa steg är att den ska beslutas om i Region Värmland samt i länets 16 kommuner.

Den 19 november 2021 deltog ett 60-tal politiker, chefer och högre tjänstepersoner från Region Värmland och länets kommuner i den sista och avslutande workshopen för målbildsprocessen för nära vård i Värmland. Gruppen enades om att stå bakom en slutgiltig version av målbild som du ser en bild av nedan. Målbilden beskriver en "resa" som vi i Värmland tillsammans sak göra för att nå en god och nära hälsa, vård och omsorg.

Förslag målbild Nära vård i Värmland

Förslag på målbild för Nära vård i Värmland

En av två fokusveckor för att öka kunskapen om och skapa engagemang kring Nära vård. Fokusveckan i juni handlade om frågan "Vad är viktigt för dig"?

Samordningsgruppen består av representanter från kommunerna och regionen och har i uppdrag att leda målbildsprocessen framåt i länet, och att koppla tillbaka arbetet till sina nätverk.

 • Linnea Grankvist, samordnare målbildsarbetet, Nya perspektiv
 • Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, Region Värmland
 • Mia Mossberg, områdeschef område Samverkan, Region Värmland
 • Lars Godhe, chef vårdvalsenheten, Region Värmland
 • Maria Persson, socialchef, Hagfors kommun
 • Peter Nylander, hälso- och sjukvårdschef, Karlstads kommun
 • Eva Nilsson, verksamhetschef, Arvika kommun
 • Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef, Hagfors kommun

Processtödet har stöttat både processen och samordningsgruppen i arbetet med att ta fram målbilden. Den består av:

 • Linnea Grankvist, samordnare målbildsarbetet, Nya Perspektiv
 • Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, Region Värmland
 • Josefine Weiteschat, utvecklingsledare Nya Perspektiv
 • Carl Hast, utvecklingsledare, Hållbar utveckling/Experio Lab
 • André Szeles, Tjänstedesigner, Hållbar utveckling/Experio Lab

Slutbetänkande God och Nära Vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 2020 (regeringen.se)

Anna Nergårdh, särskild utredare inom SOU, fick 2017 uppdraget att utifrån förslagen i Effektiv vård stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården. Nedan presenterar hon utredningens huvudbetänkande i en film på cirka 20 minuter.

Den politiska referensgruppen består av två representanter från varje kommun, samt presidiet i hälso- och sjukvårdsledningen i Region Värmland.

Anna Nergårdh, särskild utredare inom SOU, fick 2017 uppdraget att utifrån förslagen i Effektiv vård stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården.

Delbetänkande God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild, 2017 (regeringen.se)

Göran Stiernstedt, tidigare särskild utredare inom Statens offentliga utredningar (SOU), arbetade fram rapporten Effektiv vård (sou.gov.se) mellan 2014 och 2016. Anna Nergårdh, särskild utredare inom SOU, fick 2017 uppdraget att utifrån förslagen i Effektiv vård stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats