Till startsidan

Verktyg och arbetsmaterial

Här finns material, mallar och filmer som du som chef eller ledare av en grupp kan diskutera och använda i din egen verksamhet i arbetet med omställningen till nära vård.

Syftet med materialet är att få ut frågan och stimulera till samtal ute i verksamheten. Vi vill att materialet ska inspirera och hjälpa chefer och ledare att ta upp frågan med sina medarbetare men också att medarbetare ställer frågan i sina möten.

Inspelad powerpoint-presentation med talmanus

Presentationen beskriver bakgrunden till omställningen och det målbildsarbete som pågått 2021.

Powerpoint-presentation med talmanus till filmen nedan (PPT) Powerpoint, 7 MB.

Folder - Vad är nära vård och varför behövs det?

I foldern beskrivs kortfattat vad nära vård är och målbilden. Formatet är dubbelvikt A4, så skriv bara ut och vik den själv.

Vad är nära vård och varför behövs det? (pdf) Pdf, 411 kB.

Powerpoint - mall att använda i arbetet

Här finns en powerpointmall att använda i presentationer som skapas i samverkan mellan en och flera kommuner och regionen.

Powerpointmall, Framtidens Värmland – tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg (PPT) Powerpoint, 707 kB.

Baspresentation om nära vård

Baspresentationen är en powerpoint att använda att själv få en första inblick i eller när du vill förklara och berätta om nära vård för dina medarbetare. Du kan själv lägga till bilder om du vill berätta om exemeplvis goda exempel.

Kommer inom kort.

Symbol

Här finns en symbol för arbetet mot en god och bära vård, hälsa och omsorg i Värmland att använda i presentationer som skapas i samverkan mellan en och flera kommuner och regionen.

Rund symbol (png)

Rund symbol (gif)

Vad är viktigt för dig?

Frågan Vad är viktigt för dig? är central i omställningsarbetet till nära vård. Den gör det möjligt att på ett bättre sätt anpassa insatserna efter individuella förutsättningar och behov. När medarbetare i region och kommun i mötet med personer ställer frågan är det ett sätt att förstå hur de ser på sina behov. Att ställa frågan hjälper dig att skapa en relation med personen, vilket hjälper dig att se och förstå personen utifrån det sammanhang den befinner sig i livet. På så sätt kan du skapa bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med personen och hitta den bästa vägen framåt. Då kan vi erbjuda en mer personlig och sammanhållen hälsa, vård och omsorg.

Fördjupad information om frågan.

Filmer för dialog

Filmerna nedan visar olika perspektiv på frågan Vad är viktigt för dig? Varje film har något att presentera och några avslutas med reflektionsfrågor som ska fungera som underlag för att få i gång en dialog i den grupp som tittat på filmen. Se alla filmer eller välj de som du tycker passar bäst i din verksamhet. Länkarna leder till videovisning på Vimeo.

  1. Brukarmedverkan: Presentation av de nio områden som framkommit i samsjuklighetsutredningen som viktiga ur brukarperspektiv – vad som är viktigt. Hur togs de fram och vilka är områdena. (Vimeo)
  2. Del av intervju med patientrepresentant. (Vimeo)
  3. Del av intervju med anhörigrepresentant. (Vimeo)
  4. Del intervju med patientrepresentant. (Vimeo)
  5. Nära vård ur en medarbetares perspektiv. (Vimeo)

Inspirationsfilmer kring tjänstelogik

Johan Quist är forskare och vice föreståndare för Centrum kring tjänsteforskning vid Karlstads universitet. I ett antal filmer resonerar han kring tjänstelogik och omställningen till nära vård.

Vill du ta del av filmerna i sin helhet, kontakta Carl Hast, utvecklingsledare carl.hast@regionvarmland.se


Tjänstelogik - fabrikens långa skugga (vimeo)

 

Nära vård - en tjänstelogisk omställning (vimeo)


Handlingsutrymme och innovationskapacitet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen