Till startsidan

Arbete i processer mot målbilden

Omställningen till nära vård sker i hela länet, på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. För att komma framåt i arbetet behöver vi säkerställa att våra arbetssätt innebär att vi jobbar personcentrerat, att vi har de samverkansstrukturer som behövs och att vi använder de digitala verktyg vi kan för att underlätta arbetet för att
göra invånaren mer delaktig.

Processer nära våra omställningen

I arbetet mot målbilden ska de fyra utvecklingsområdena i rutan beaktas i varje process. Processerna är illustrerade som pilar i bilden. Uppföljning behöver ske inom respektive process. Den länsgemensamma stödstrukturen stödjer både verksamhet, ledning och systemledning.

Fyra utvecklingsområden att ta hänsyn till

I färdplanen beskrivs fyra utvecklingsområden. Vi behöver säkerställa att de ingår i vårt framtida sätt att arbeta.

  1. Proaktivt, hälsofrämjande och förebyggande
  2. Personcentrerat förhållningssätt
  3. Överbrygga gränser och mellanrum och samordna våra resurser
  4. Digitala verktyg och välfärdsteknik

Aktuella länsgemensamma processer

Nätverket för hälso- och sjukvårdsledningen och länets socialchefer har arbetat med fyra länsgemensamma processer för att driva omställningsarbetet framåt. Arbetet är en del i den gemensamma planen för primärvård där delarna ligger till grund. Läs mer om processerna via länkarna nedan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?