Till startsidan

Mobil akutläkare i Arvika

Ingunn Granum är mobil akutläkare vid Sjukhuset Arvika. Hennes arbetssätt är ett gott exempel på hur Nära vård fungerar i praktiken. Varje dag möter hon nya patienter, ofta i deras eget hem. – Vi ska ge jämlik vård, vi ska ge nära vård och vi ska sätta individens behov främst. Det betyder att vi måste möta patienten där den befinner sig. Det gör jag och jag älskar mitt jobb!

Sedan sommaren 2021 erbjuds invånare i västra Värmland läkarbedömning och behandling i hemmet av Ingunn Granum, Värmlands första mobila akutläkare.

– Jag jobbar med patienten i centrum, har fokus på lösningar, och med alla typer av besvär inkluderat psykisk sjukdom, berättar hon. I mitt arbete har jag direktkontakt med läkare, vårdpersonal, socialtjänst, polis och ambulansverksamhet. På så sätt kan vi anpassa planeringen så den blir bäst för individen.

Engagemanget kring en patient kan sträcka sig över 1-2 veckor men kan också handla om ett enda möte.

- Ofta gör jag en första bedömning över telefon men jag gör även hembesök. Om vi vid en första kontakt kan besluta om patientens slutenvårdsbehov går det att undvika ambulanstransport, besök på akutmottagning och en hel del belastning för patienten. Många äldre vill heller inte till sjukhus och kan vi undvika det är det bra för alla inblandade.

Mobila akutläkaren Ingunn Granum kollar Mariannes knä.

Ingunn Granum besöker Marianne som fyller 90 år i april. Hennes dotter har hört av sig till vårdcentralen då mamman inte orkat ta sig dit och i stället fått hembesök. – Jättebra, tycker Marianne. Ingunn passar på att kontrollera Mariannes knä, ta blodtryck och ger några tips på hur hon kan använda rullatorn lite smartare.

Lyckad testverksamhet som fick vara kvar

Ingunn är ursprungligen från Norge och har slutenvårds- och specialistkompetens inom akutsjukvård. Hon har arbetat som medicinsk ansvarig överläkare på akuten i Karlstad och i Örebro och jobbar nu som akutläkare vid Arvika sjukhus.

- Min intermedicin- och akutsjukvårdsbakgrund passar perfekt i rollen, säger hon. Jag har inget fast team omkring mig men arbetar tillsammans med kommunens- och regionens övriga vårdpersonal och andra funktioner som polis och socialtjänst. På så sätt formar vi gemensamt teamet kring patienten med personal som redan är involverad.

Idén att prova en mobil akutläkarfunktion i Arvika väcktes då hon och kollegan Hanne inför sommaren 2021 diskuterade kapaciteten på sjukhuset. Det resulterade i ett försök att minska inflödet till slutenvårdsplatserna, ett test som föll väl ut och som sedan etablerats.

- Det är patientcentrerad akut vård. Jag möter patienten där den befinner sig och rådgivning och beslut tas alltid i samråd. Det är ett litet värde i avancerad vård om de grundläggande behoven inte är täckta.

”Svårt att mäta det som inte händer”

Mobila akutläkarfunktionen är ett komplement till de etablerade vårdvägarna och utvecklas ständigt i dialog med patienter och deras nätverk. Men fördelarna är inte alltid enkla att mäta.

- Jag får feedback varje dag från patienter och anhöriga som uppskattar vårt sätt att arbeta och som känner en ökad trygghet. Det är väldigt lätt att räkna produktion i patientbesök per dag, men inte lika lätt att mäta värdet av att vid ett hembesök se att patienten glömt ta på sig sin larmklocka eller inte tagit sin medicin. Det är svårt att mäta förebyggande vård och det som inte händer.

Samverkan, test och bra ledarskap

Ingunn nämner några framgångsfaktorer i arbetet - att ha ett etablerat kontaktnät i primärvården i kommunen, möjlighet att testa nya arbetssätt och att stöttas av ett ledarskap som ger frihet att prova.

- Jag är lycklig i mitt uppdrag. Jag vet att det gör skillnad för individen, patienten och för vårdnätverket runt den. Det leder till färre akutbesök och det påverkar arbetsmiljön till det bättre för medarbetare på akutmottagning, i kommunen och på ambulansen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?