Till startsidan
Till startsidan
Ikon hjärtfrekvens

Proaktivt och hälsofrämjande

Nära vård handlar om att byta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser. En framgångsfaktor är att använda ny teknik för att utveckla arbetssätten i hälso-och sjukvården. Personalen medverkar också i utvecklingen av e-tjänster, har digital kompetens och börjar arbeta på nya sätt.

Behandlings- och samtalsmottagningen, BESAM

Behovet av kris- och stödsamtal, psykologisk behandling och traumabehandling är stort i länet. BESAM öppnade hösten 2022 och är en förstärkning till befintliga verksamheter som sen tidigare ger insatser till våldsutsatta. BESAM riktar sig till alla vuxna som är eller har varit utsatta för någon typ av våld i nära relationer. Mottagningen erbjuder psykologisk behandling och samtalsstöd och erbjuder kompetenshöjande insatser, konsultation och vägledning.

Behandlings- och samtalsmottagningen

Friskvården i Värmland

Friskvården i Värmland är en ideell friskvårdsorganisation som finns utanför hälso- och sjukvården. Med ett uppdrag från Region Värmland och de värmländska kommunerna ger de stöd till personer som vill förändra sina mat- och motionsvanor och därmed förbättra sin hälsa.

Friskvården i Värmland har friskvårdscentraler runt om i hela Värmland där det jobbar hälsokonsulenter som erbjuder olika slags stöd för de som vill komma i gång med en förändring gällande mat och motion.

Friskvården i Värmland

När vården kommer hem

Mobila team, som kan ge vård i hemmiljö, finns inom flera verksamheter i Region Värmland. Ett av dem är det akuta mobilteamet i Karlstad, som utgår från akutmottagningen.

När vården kommer hem

Digital fixare för Hammarös äldre

Hammarös digitala fixare är en del av en statlig satsning på god vård och omsorg under 2022, och också en insats för att minska digitalt utanförskap hos äldre i Hammarö kommun.

Det här fixar fixaren!

Steg för hållbar hälsa

Steg för hållbar hälsa är ett program som ger stöd för att förändra ohälsosamma vanor där fokus ligger på beteendeförändring.

Steg för hållbar hälsa

Tematräffar visar utbud och minskar avstånd

Sista fredagen i varje månad bjuder socialförvaltningen i Hammarö kommun med ”vänner” in till olika tematräffar i foajén på Folkets hus på Skoghall.

Tematräffar för de som ska bli äldre på Hammarö

Mobil akutläkare i Arvika kommun

Ingunn Granum är mobil akutläkare vid Sjukhuset Arvika. Hennes arbetssätt är ett gott exempel på hur Nära vård fungerar i praktiken. Varje dag möter hon nya patienter, ofta i deras eget hem.

Mobil akutläkare i Arvika

Digital bildbehandling för att minska fysiska besök

Region Värmland samarbetar med Hammarö, Karlstad och Sunne kommuner för att med hjälp av digital bildhantering minska patienters fysiska besök på vårdcentral samt sår- och hudmottagning.

Digital bildhantering minskar fysiska besök

Digital läkemedelsrobot vägleder patienter till rätt medicinering

Hur kan en robot hjälpa hemsjukvårdspatienter att ta rätt medicin, i rätt dos vid rätt tidpunkt? I Arvika kommun finns digitala läkemedelsautomater i kommunal hemsjukvård - ett gott exempel på nära vård.

Så funkar läkemedelsautomaterna

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats