Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Psykisk hälsa / Utbildningar om psykisk hälsa och suicidprevention

Utbildningar om psykisk hälsa och suicidprevention

Region Värmland erbjuder flera filmer och e-utbildningar om psykisk hälsa, suicidprevention, stigmatisering och ensamhet. Utbildningarna är anpassade för bland andra chefer och medarbetare i region och kommuner samt ledare och medarbetare i ideella organisationer.

Flera tecknade människor sitter i en ring och pratar med varandra.

Kunskap om psykisk ohälsa, bemötande och riskbedömning är viktigt för alla som möter människor genom sitt yrke eller sitt ideella arbete. Därför erbjuder Region Värmland flera olika utbildningar.

Psykisk ohälsa är något som de flesta kommer i kontakt med. En kan själv uppleva någon form av psykisk ohälsa eller vara närstående till någon som har psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

Kunskap om psykisk ohälsa, bemötande och riskbedömning är viktigt för alla som möter människor genom sitt yrke eller sitt ideella arbete. Därför erbjuder Region Värmland flera olika utbildningar.

Utbildningarna vänder sig till olika grupper och det tas inte ut någon avgift för att genomföra dem. Du väljer område nedan och länkas till sidor med information om de olika utbildningarna.

Som en grund till alla utbildningar inom psykisk hälsa rekommenderar vi att du besöker Folkhälsomyndighetens webbsida Vad är psykisk hälsa.

Vad är psykisk hälsa? (folkhalsomyndigheten.se)

Ett samhälle med skola, vårdcentral, idrottshall, bilar, bussar, järnväg m.m.

Alla behöver delta i arbetet med suicidprevention. Samhället behöver utformas så att det bidrar till god psykisk hälsa och minskar risken för självmord.

 

Region Värmland erbjuder flera olika e-utbildningar om suicid och suicidprevention. Flera av dessa har tillkommit genom ett samarbete mellan Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland och Region Värmlands kliniska suicidpreventionsgrupp.

APT-paket för hälso- och sjukvården, Region Värmland

Målgrupp

För chefer och medarbetare i hälso- och sjukvården i Region Värmland. Materialet utgår från Region Värmlands riktlinje om suicidprevention.

Utbildningen

  • APT-tillfälle 1: Att bidra till suicidprevention i hälso- och sjukvården – inspiration och introduktion.
  • APT-tillfälle 2: Att bidra till suicidprevention i hälso- och sjukvården – repetition och diskussion.
  • Kompletterande bildspel

Här finns utbildningen

Endast medarbetare i Region Värmland når detta material:

Mer information om suicidprevention inom hälso- och sjukvården, Region Värmland

Endast medarbetare i Region Värmland når detta material:
Suicidprevention (intranätet)

Kompetenshöjningsprogrammet Psyk-E Bas Suicid, för hälso- och sjukvården, Region Värmland

Målgrupp

För chefer och medarbetare i hälso- och sjukvården, Region Värmland

Utbildningen

  • Psyk-E Bas Suicid: Grundläggande suicidprevention
  • Psyk-E Bas Suicid: Självmordsrisk i olika grupper
  • Psyk-E Bas Suicid: Psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad suicidrisk

Kostnad

Ingen avgift tas ut.

Här finns utbildningen

Endast medarbetare i Region Värmland når detta material:
Psyk-E Bas Suicid

Kommande utbildning:
Så blir vi bättre på suicidprevention i Värmland

Målgrupp

För chefer och medarbetare i Region Värmland och länets kommuner samt ledare och medlemmar i länets ideella organisationer

Utbildningen

  • Så blir vi bättre på suicidprevention i Värmland – Grundkurs för alla.
  • Så blir vi bättre på suicidprevention i Värmland – Om risk- och skyddsfaktorer för dig som i ditt arbete kan möta människor som mår dåligt.
  • Så blir vi bättre på suicidprevention i Värmland – Om suicidriskbedömningar för dig som i ditt arbete möter suicidnära personer.

Kostnad

Ingen avgift tas ut.

Här finns utbildningen

Utbildningen publiceras under våren 2024.

Webbsida om suicidprevention i Värmland

Här kan du läsa mer om suicidprevention i Värmland: regionvarmland.se/suicidprevention.

Två män står på varsin sida om en mur. Den ena mannen monterar ner muren.

Gemenskap med andra är viktigt för att må bra. Stigmatisering kan bidra till att personer tappar kontakten med andra och får sämre hälsa och livskvalitet. Regionalt utvecklingsarbete Stigma vill vara med och bidra till att murar mellan människor rivs och stigmatisering minskar.

 

För att öka kunskapen om stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid har Regionalt utvecklingsarbete Stigma tagit fram filmer och utbildningar.

Filmen Tre röster om stigmatisering

Målgrupp

Alla intresserade är välkomna att se filmen.

Filmen

Tre personer berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och stigmatisering. De beskriver bland annat hur de blivit bemötta i olika situationer och hur det påverkat dem. Det finns en kort film som är 4 minuter lång och en längre som är drygt 8 minuter. Den kortare ingår i utbildningen Minska stigmatisering vid psykisk ohälsa.

Här finns filmen

Korta filmen Tre röster om stigmatisering (4 minuter)

Långa filmen Tre röster om stigmatisering (8 minuter)

E-utbildningen Minska stigmatisering vid psykisk ohälsa

Målgrupp

För personer som i sin yrkesroll eller sitt ideella arbete möter eller kan möta personer som har psykisk ohälsa.

Utbildningen

Utbildningen börjar med en film på cirka 4 minuter om vad stigma inneburit för tre personer som alla haft någon form av psykisk ohälsa. Avsnitten som finns i utbildningen innefattar information om stigma och stigmatisering, psykisk hälsa och ohälsa, suicid samt avsnitt om vikten av att minska stigmatisering.

Kostnad

Ingen kostnad tas ut för utbildningen.

Här finns utbildningen

Minska stigmatisering vid psykisk ohälsa

Reflektion tillsammans med person med egen erfarenhet

Målgrupp

För personer som i sin yrkesroll eller sitt ideella arbete möter eller kan komma att möta personer som har psykisk ohälsa.

Reflektion

I dialog och reflektion tillsammans med personer med egen erfarenhet ökas förståelsen för hur stigmatisering kan påverka vid psykisk ohälsa och suicid. Det ger också ökad förståelse för hur viktigt gott bemötande och positiva attityder är.

Flera personer som är ambassadörer för organisationen Hjärnkoll har fått särskild utbildning för just dialog och reflektion om stigmatisering. Personerna är:

Kostnad

Under 2024 tar vi inte ut någon avgift för dialogmötena.

Boka ett dialogmöte

Du bokar ett dialogmöte genom att kontakta helen.hemberg.eriksson@hjarnkoll-varmland.se

Webbsida om stigma och stigmatisering

Här kan du läsa mer om arbetet för minskad stigmatisersing i Värmland: regionvarmland.se/stigma.

Bilden visar ett höghus. I fönstren syns människor som är glada. Några kramas, andra spelar musik. Men där syns också människor som ser ensamma och ledsna ut.

Det finns olika typer av ensamhet och det finns olika sätt att minska ensamheten. Du kan hjälpa dig själv, en medmänniska eller en person som du möter i ditt arbete.

 

Ensamhet är något vi alla kan känna, oavsett var i livet vi är. Ensamhet kan bero på och upplevas på olika sätt. Ensamhet som inte är självvald påverkar både den psykiska och fysiska hälsan negativt. Ensamhet går att påverka och genom små medmänskliga omsorger kan vi hjälpas åt för att minska ensamheten.

Filmen En film om ensamhet

Målgrupp

Alla intresserade är välkomna att se filmen.

Filmen

Filmen skildrar olika upplevelser av ensamhet, steg för att minska sin ensamhet och tips på vad du som medmänniska kan göra och vara uppmärksam på.

Kostnad

Ingen avgift tas ut.

Här finns filmen

Filmen finns tillgänglig via regionvarmland.se/ensamhet.

Kommande utbildning:
Ofrivillig ensamhet

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som chef i kommun eller region.

Utbildningen

Det här är en grundutbildning om ensamhet som bland annat tar upp skäl och olika upplevelser av ensamhet och hur ensamhet kan brytas.

Utbildningen tar också upp ensamhet på arbetsplatsen, vikten av att inkludera ensamhet som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och vad du som chef har för ansvar och möjlighet att upptäcka och förebygga.

Du får också några konkreta tips på hur du kan fråga och prata om ensamhet med dina medarbetare och medmänniskor.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Här finns utbildningen

Ofrivillig ensamhet utbildningsmaterial för chefer

Webbsida om ensamhet

Här kan du läsa mer om ofrivillig ensamhet: regionvarmland.se/ensamhet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats