Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Vårdgivare på nationella taxan

Vårdgivare på nationella taxan

Det nationella taxesystemet gäller för privata läkare (LOL) och fysioterapeuter (LOF) som verkar enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi.

Fri etablering och samverkansavtal

Med lagarna följde också i princip fria etableringsmöjligheter för läkare och fysioterapeuter att bedriva verksamhet med offentliga medel. År 1995 infördes begränsningar för att ansluta sig till den nationella taxan. De privata vårdgivarna ingick i ett samverkansavtal med dåvarande landstinget för att få tillgång till offentlig finansiering. Ett samverkansavtal innebär att den privata vårdgivaren kommer överens med regionen om att få bedriva verksamhet med ersättning enligt nationellt fastställda bestämmelser.

Ersättningsystem

Ersättningssystemen enligt de nationella taxorna innehåller olika arvodestyper. Systemen är uppbyggda med olika typer av ersättningstak och åtgärdsersättning. Ett patientbesök berättigar till en av arvodestyperna. I Värmland rapporterar de privata vårdgivarna in antal besök per arvodestyp till Vårdvalsenheten via ersättningssystemet PriComp. De inrapporterade uppgifterna utgör sedan underlag för utbetalningarna från regionen.

För att ersättning ska kunna utbetalas krävs inrapportering av åtgärder eller att filuttag skickas in till ersättningssystemet senast den 5:e i varje månad. Viktigt för att ersättning skall kunna betalas ut runt den 20:de i varje månad. 

Samtliga vårdgivare anslutna till nationella taxan och lagen om offentlig upphandling har egna vårdadministrativa system, utrustning och IT-miljö som inte Region Värmland ansvarar för. 

Region Värmland ansvarar för ersättningssystemet PriComp dock ej för de filuttag från respektive vårdadministrativt systems registreringar som genererar ersättning.
Vårdgivarna ska också registrera frikortsbesök i frikortssystemet.

Uppföljning och kontroll

Region Värmland har ett ansvar att kontrollera, granska och följa upp de utbetalningar av ersättningar som görs. För detta finns en framtagen uppföljningsmodell. Enkätundersökningar som uppföljning genomförs varje år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?