Till startsidan

Vårdvalsråd Fysioterapi

Vårdvalsrådet är en beredande instans inför beslut inom Vårdval Fysioterapi och hålls 2 gånger per år.

Vårdvalsrådet är en beredande instans inför beslut inom Vårdval Fysioterapi och hålls 2 gånger per år. Utvecklingsledare för Vårdvalsenheten är sammankallande och övriga deltagare är controller från Vårdvalsenheten samt verksamhetschefer inom Vårdval Fysioterapi. Därutöver kallas andra kompetenser till vårdvalsrådet beroende på mötets agenda.

2022

18 oktober

3 maj

Tidigare år

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats