Region Värmland logga

Båten designmetod

I den här utforskande metoden kartlägger och synliggör ni gemensamt olika problemfaktorer som påverkar arbetsmiljön genom att använda er av metaforen hur vind och ankare påverkar en båt.

Läs om hur man i Filipstads kommun lät chefer testa metoder för att öka nyfikenheten och kunskapen om tjänstedesign

Syfte

Att kartlägga och synliggöra problemfaktorer som påverkar arbetsmiljön.

Mål

Skapa en tydlig bild av vilka problemfaktorer som ska arbetas vidare med.

Du behöver

Förutsättningar

Tid: 90 minuter

För att workshopen ska fungera bra krävs det att du som leder övningen följer vissa förhållningsregler:

 • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
 • Ha inte svar eller försvar redo.
 • Fråga för att skapa förståelse.
 • Allt som sägs i rummet, stannar i rummet.
 • Tydliggör att det inte kommer att letas syndabockar.
 • Gå genom ”SMARR” (finns i Powerpointen).
 • Tidsätt de olika stegen innan för att hinna allt.
 • Uppmana deltagarna att utföra uppgifterna aktivt.
 • Våga prova!

Tänk på

Deltagarna kommer diskutera vad som tar energi både på arbetet men även i privatlivet. Det kan dyka upp känsliga saker som de kanske inte vill dela med hela gruppen, var därför extra tydlig med att det är frivilligt att dela saker från privatlivet.

Tänk även på hur du ska disponera tiden, det är viktigt att ta en paus någonstans i workshopen.

Gör så här

Börja med att förklara båten-metaforen för deltagarna - vad som ger och tar energi.

Dela ut individuella båtar (A4) till alla deltagare.

Övning 1: Båten

Steg 1: Vad ger energi i privatlivet?

Be samtliga deltagare skriva ner minst 4 saker som ger energi i privatlivet på post-its. En sak per post-it. Dessa lappar ska de fästa uppe till vänster på sina ”båtmallar”.

Steg 2: Vad tar energi i privatlivet?

Be samtliga deltagare skriva ner minst 4 saker som tar energi i privatlivet på post-its. En sak per post-it. Dessa lappar ska de fästa nere till vänster på sina ”båtmallar”.

Steg 3: Vad ger energi på jobbet?

Be samtliga deltagare skriva ner minst 4 saker som ger energi på jobbet på post-its. En sak per post-it. Dessa lappar ska de fästa uppe till höger på sina ”båtmallar”.

Steg 4: Vad tar energi på jobbet?

Be samtliga deltagare skriva ner minst 4 saker som tar energi på jobbet på post-its. En sak per post-it. Dessa lappar ska de fästa nere till höger på sina ”båtmallar”.

Övning 2: Storbåten

Dela nu in deltagarna i grupper om 3–5 personer och ge varje grupp var sin större båtmall (A3).

En och en delar medarbetarna vad som står på deras lappar i gruppen och fäster lapparna på storbåten.

Övning 3: Mönsteranalys

Ta alla lappar ur ett fält, förslagsvis ”tar energi på jobbet”. Gör en gemensam, med alla medarbetare, mönsteranalys av de lapparna på en stor väggyta.

Se Innovationsguidens instruktion för "Hitta mönster" (innovationsguiden.se).

Avslutande reflektion

Reflektera och dela med varandra:

 • Hur kändes det att använda sig av ”Båten” för att prata om arbetsmiljö?
 • Vilka insikter och lärdomar tar ni med er?

Nästa steg

Mönstren från mönsteranalysen är faktorer på er arbetsplats som ni kan arbeta vidare med i nästa fas. Använd förslagsvis metoden Fem varför.

Sidan uppdaterad