Till startsidan

Fem varför

Denna övning kräver att ni gjort någon aktivitet i utforska-fasen för att ha ett material att arbeta vidare med. ”Fem varför” är en riskbedömande metod där ni djupdyker i tidigare material för att hitta rotorsaken till ert problem eller utmaning. Detta för att säkerställa att ni åtgärdar rätt sak.

Syfte

Att djupdyka och reflektera över ett problem eller utmaning som tidigare identifierats.

Mål

Att hitta rotorsaken till problemområdet eller utmaningen.

Du behöver

Förutsättningar

Tid: 30 minuter

Denna övning kräver att ni gjort någon aktivitet i utforska-fasen för att ha ett material att djupdyka i.

För att övningen ska fungera bra krävs det att du som leder övningen följer vissa förhållningsregler:

  • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
  • Ha inte svar eller försvar redo.
  • Fråga för att skapa förståelse.
  • Allt som sägs i rummet, stannar i rummet.
  • Tydliggör att det inte kommer att letas syndabockar.
  • Gå genom ”SMARR” (finns i Powerpointen ovan).
  • Tidsätt de olika stegen innan för att hinna allt.
  • Uppmana deltagarna att utföra uppgifterna aktivt.
  • Våga prova!

Tänk på

Det är lätt att börja fokusera på lösningar direkt, vilket inte är syftet med denna övning. Försök i stället att vägleda deltagarna, steg för steg, för att hitta rotorsaken till er utmaning eller problem.

Detta gör du genom att ställa olika variationer på den enkla frågan ”Varför?”: "Vad beror det på?", "Varför tror du att det är så?" eller "Vad är det som orsakar det?". Det går inte att säga specifikt vilka frågor som passar för varje steg.

Gör så här

Dela in deltagarna i grupper om 3–5 personer och dela ut mallen ”Fem varför” (se ovan).

Skriv problemområde eller utmaning längst upp och reflektera tillsammans i grupperna över orsaken genom att ställa sig frågan ”Varför?”.

När frågan besvarats går ni vidare till nästa steg där ni reflekterar över vad svaret i steget innan orsakats av. Detta ska upprepas tills rotorsaken identifierats, vilket brukar kräva fem steg.

Nästa steg

Nästa gång bör ni fortsätta arbetet med en metod från kategorin ”Åtgärda”, för att påbörja arbetet med att hitta en lösning på den identifierade rotorsaken till ert problem eller utmaning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?