Till startsidan

Ledardagen – testa designverktyg för att involvera medarbetare

Då Filipstads kommun hade bestämt att tjänstedesign var ett arbetssätt som skulle leva kvar i organisationen efter projektet ville man skapa nyfikenhet och öka kunskapen bland kommunens chefer. Under den årliga ledardagen fick därför projektet tillfälle att låta cheferna testa på metoden och förhållningssättet på ett enkelt sätt.

Huvudfokus för dagen var att låta cheferna att testa på tjänstedesign genom metoder och verktyg som de sedan kunde använda i sina arbetsgrupper. Metodernas fokus låg i att öka delaktighet och tillit mellan medarbetare och chef, något som cheferna uttryckt de ville förbättra.

Tjänstedesign kompletterar traditionellt arbetsmiljöarbete

Dagen gav cheferna en större förståelse för hur tjänstedesign kan komplettera det traditionella arbetsmiljöarbetet och att det inte handlar om ett helt nytt arbetssätt.

Metoderna svarade på chefernas önskan om att få verktyg att jobba med de mjukare bitarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån medarbetarnas behov.

Utmaningar blir gemensamma

Metoderna bidrar till att utmaningar och frågor blir hela arbetsgruppens och inte bara chefens. Tillsammans skapar man ett forum där medarbetarnas perspektiv kan ta plats och arbetsmiljön utvecklas. Men för detta ska uppnås krävs tid och övning, många medarbetare är inte vana att bli tillfrågade att prata fritt om sin arbetsmiljö och många chefer upplever en förväntan på sin roll att vara den som har alla svar.

De tagit sig tid och testat med sina medarbetare kommer att vara ambassadörer för tjänstedesign framöver så det kan leva kvar i Filipstads kommun även efter projektet.

Röster från arbetet

Ett ord med moln.

Exempel på ord i ordmolnet: Samarbete, användbart, roligt, lärande, intressant, grupparbete igen, samverkan och reflexion.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?