Till startsidan
Start / Utbildning och kompetensutveckling / Hållbar vårdcentral

Hållbar vårdcentral

Vill du minska vårdens klimatavtryck och förbättra både hälsan och miljön i Värmland?

Vårdcentralerna i Värmland står för en betydande del av regionens vård och har därför en stor påverkan på regionens klimatavtryck. Ett projekt har nu tagit fram en modell för att primärvården ska kunna leva upp till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 – vi kallar det Hållbar vårdcentral.

Målet med Hållbar vårdcentral är att minska klimatavtrycket och öka hållbarheten på samtliga Region Värmlands vårdcentraler.

Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att ha ett gott liv.

Fokusområden

Projektet Hållbar vårdcentral identifierade fem fokusområden där påverkan är särskilt stor på miljö och klimat och där konkreta förslag på förändringar kan bidra till förbättringar.

  • Transporter står för en stor del av vårdens koldioxidavtryck. Att minska fossila transporter och öka digitala kontakter och aktiv transport får positiva effekter för individens hälsa och för miljön både lokalt och globalt.
  • Material i form av inköpta varor står för en stor del av sjukvårdens totala klimatavtryck. Då inkluderas produktion, transport samt hantering av avfall.
  • Läkemedelsanvändning följer övrig konsumtionsökning i samhället och vi ser en tilltagande medikalisering som leder till överförskrivning av läkemedel och ökad efterfrågan på vård.
  • Energiförbrukning, miljöpåverkan och ekonomi är starkt sammankopplade. Insatser för att minska energiförbrukningen har hittills varit av teknisk karaktär. Projektet har utforskat hur man kan arbeta mer med beteendeförändringar.
  • Hanteringen av avfall är en förutsättning för en cirkulär hantering av material och råvaror och är ofta det mest synliga miljöarbetet på arbetsplatsen.

Vad kännetecknar en Hållbar vårdcentral?

Sjukdomsförebyggande

På den hållbara vårdcentralen prioriteras sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser.

Läkemedelsförskrivning

Läkemedelsförskrivning följs upp och utvärderas regelbundet utifrån vad som är bäst både för patienten och miljön.

Distansmöten

Distansmöten med patienter sker regelmässigt och digitala arbetsmöten är alltid förstahandsvalet.

Förbrukningsmaterial

Användningen av förbrukningsmaterial är minimal och restavfallet källsorteras, återanvänds eller återvinns.

Låg energiförbrukning

Vårdcentralens lokaler liksom arbets-och tjänsteresorna har en låg energiförbrukning.

Vill du vara med?

Hållbar vårdcentral har pilottestats på vårdcentralen Eda och vårdcentralen Kronoparken. Nu är planen att modellen ska kunna införas, helt eller delvis, på de andra vårdcentralerna i Värmland.

Vill du vara med och förbättra både hälsan och miljön i Värmland? Då är du välkommen att kontakta oss som arbetar med Hållbar vårdcentral.

Vill du att vi kommer till din arbetsplats?

Kontakta anna.hoflin@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats