Till startsidan

Om projekt KUPO

"Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa" är ett projekt som ska utveckla arbetssätt som kan bidra till minskad psykisk ohälsa och minskad sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Projektet ska öka och sprida kunskaper om psykisk ohälsa samt förbättra rehabiliteringen för personer med lindriga eller medelsvåra psykiska besvär, såsom ångest, depression eller stress.

Projektet ska ha ett tydligt brukarperspektiv och tillvarata brukares erfarenheter och idéer om förbättringsområden.

Målgrupp, mål och projektägare

Målgruppen är medarbetare hos de samverkansparter som finns runt personer med psykisk ohälsa inklusive arbetsgivare.

Målet är att de parter som arbetar med eller kring personer med psykisk ohälsa:

  • Har fått ökad förståelse och kunskap om bakomliggande faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa.
  • Har fått kunskap om hälsofrämjande, förebyggande och evidensbaserade arbetsmetoder.
  • Har skapat samarbetsmodeller där de samarbetar med varandra på ett effektivt sätt, utifrån individens behov av individuella lösningar.

Projektägare är Region Värmland.

Projektet finansieras genom KUR-medel samt av Samordningsförbunden i Värmland och pågår under år 2015.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats