Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Myeloproliferativ neoplasi

Här hittar du vårdprocessen för Myeloproliferativ neoplasi. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Hematologimottagnngen, Karlstad 

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Myeloproliferativ neoplasi (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Vårdprocessansvarig

Per Granström, överläkare Medicinkliniken

Vårdprocessgrupp

  • Emma Lindh, kontaktsjuksköterska
  • Camilla Öberg, kontaktsjuksköterska
  • Helena Öijen, vårdadministratör
  • Louise Bredberg, vårdadministratör
  • Ulf Solterbeck, patolog
  • Vakant, onkolog
  • Vakant, radiolog

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen