Till startsidan
Start /Vård och behandling /Cancervård i Värmland

Cancervård i Värmland

Här finns övergripande information om cancervården samlad.

Regionala cancercentrums kunskapsstöd

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården (cancercentrum.se).

Region Värmlands cancervårdsprocesser

Till vårdprocesserna i regionens cancervård.

Till programområdet cancersjukdomar.

Cancervårdens inriktning

  • Cancervården utvecklas ständigt och Sveriges regering har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Syftet är att korta köer och möta de utmaningar som cancervården står inför. Det handlar bland annat om att: 
  • Stärka det förebyggande arbetet.
  • Ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
  • Ge rätt stöd vid rehabilitering av cancersjuka.

Den nya inriktningen har mål om att öka tillgängligheten till cancervården, regeringens långsiktiga mål är en cancervård utan onödiga väntetider och att rehabilitering bör inledas tidigt.

Utgå från patientens individuella behov

Hela vårdförloppet ska utgå från patientens individuella behov, från förebyggande och tidig upptäckt av cancer till rehabilitering, uppföljning, palliativ vård och vård i livets slutskede.

Erbjudas en fast vårdkontakt

Enligt den nationella cancerstrategin (cancercentrum.se) ska alla cancerpatienter som önskar erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. En kontaktsjuksköterska har ett övergripande ansvar för patienten och de närstående. Vården ska ha ett tydligare patient- och närståendeperspektiv i framtidens cancervård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?