Till startsidan

10.3 Miljöaspekter

Varje kommun och regionen har att följa sin lokala miljöpolicy.

Respektive hjälpmedelsverksamhet ansvarar för det praktiska miljöarbetet och ska vidta nödvändiga åtgärder för att t.ex.

  • Hushålla med resurser
  • Undvika utsläpp till luft och vatten
  • Minska avfallshanteringen

Tänk på:

  • Hur produkten kan påverka yttre miljön och människan
  • Att system för källsortering och hantering av restprodukter (avfall) är uppbyggt.
  • Att skrotning av batterier, skadliga plaster, elektronikskrot, kemikalier, metallskrot såsom krom mm sker på ett korrekt sätt.
  • Att vid miljöfarligt avfall kontakta miljöansvarig.
  • Att rutiner finns för hantering av smittat gods.
  • Att vid inköp och sortimentsval ska miljöaspekter beaktas
  • Att vid upphandling ta in uppgifter om hur leverantören uppfyller sitt producentansvar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?