Till startsidan

Handbok

Handboken innehåller allmän information för hjälpmedelsverksamhet. Den ska ge information och vägledning om hjälpmedelsförsörjning och om vad som gäller för hjälpmedelsverksamhet i Värmland.

1. Inledning 

1.1 Handbokens syfte

2. Hjälpmedelsorganisation i Värmland

2.1 Hjälpmedelsnämnden Värmland
2.2 Nätverket för hjälpmedelsfrågor
2.3 Riktlinjegruppen

3. Brukarmedverkan

Brukarmedverkan 

4. Ansvarsbeskrivning inom hjälpmedelsverksamhet 

Ansvarsbeskrivning inom hjälpmedelsverksamhet 

5. Definition av hjälpmedel

5.1 Allmänt
5.2 Personliga hjälpmedel
5.3 Medicintekniska produkter
5.4 ISO-klassificering
5.5 Grundutrustning
5.6 Hjälpmedel utanför hjälpmedelsnämndens område

6 Vem kan få hjälpmedel? (allmänna regler)

6.1 Bosatt inom Värmland
6.2 Personer som tillfälligt vistas i annat län
6.3 Utomlänsvård
6.4 Svensk medborgare bosatt i utlandet
6.5 Utländska medborgare
6.6 Asylsökande 
6.7 Fritidsboende och hjälpmedel

7. Villkor för lån av hjälpmedel

7.1 Låntagarens ansvar
7.2 Försäkringar
7.3 Flyttning
7.4 Avgifter och hyra
7.5 Missnöje/överklagan

8. Förskrivning av hjälpmedel

8.1 Kompetenskrav på förskrivare
8.2 Förskrivningsprocessen
8.3 Specialanpassning
8.4 Förskrivning av konsumentprodukt

9. Sortimentsgruppsarbete

9.1 Sortimentsgruppsarbete och upphandling
9.2 Sortimentsgruppsarbete Syfte och mål
9.3 Sortimentsgruppsarbete Syfte och mål - Kognitiva hjälpmedel

10. Produktsäkerhet

10.1 Bruksanvisning
10.2 Teknisk service
10.3 Miljöaspekter
10.4 Rengöring och transport av medicintekniska produkter (hjälpmedel)
10.5 Avvikelsehantering (tillbud och olyckor)

11. Nationella myndigheter och organisationer

11.1 Myndigheten för delaktighet
11.2 Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO
11.3 Läkemedelsverket
11.4 Boverket

12. Andra bidrags- och stödformer

12.1 Hjälpmedel i arbetslivet
12.2 Bostadsanpassning
12.3 Hjälpmedel i skolan

13. Författningar

Författningar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?