Till startsidan

11.4 Boverket

Tillsynsmyndighet över handläggning av bostadsanpassning.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?