Till startsidan
Till startsidan

12.3 Hjälpmedel i skolan

Det är skolhuvudmannens ansvar att eleven skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. I detta ansvar ingår tillhandahållande av läromedel, pedagogiska hjälpmedel, grundutrustning och lokalanpassning.

Skolhuvudmannen ansvarar för hjälpmedel som huvudsakligen är kunskapsbärande, som kan användas av flera elever, som inte behöver någon omfattande individuell anpassning eller som utan större svårigheter kan anpassas till andra elever.

Personliga hjälpmedel förskrivs till personer med funktionsnedsättning när utbildningen är offentligt finansierad eller berättigar till studiestöd. Personliga hjälpmedel är i huvudsak kompenserande, är utprovade och särskilt anpassade till brukaren och kan inte utan omfattande åtgärder användas av någon annan.

I skolor där man regelbundet undervisar elever med funktionsnedsättningar skall miljön vara utformad och utrustad utifrån de funktionshindrade elevernas behov. Det är skolhuvudmannanen som ansvarar för detta.

Folkhögskola

SISUS (statens institut för särskilt utbildningsstöd) fördelar medel till hjälpmedel och anpassning av teknik och studiematerial samt till viss fysisk miljö för att göra studiesituationen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats