Till startsidan
Till startsidan

6.1 Bosatt inom Värmland

Folkbokförda

Personer som är folkbokförda i Värmlands län är berättigade till personliga hjälpmedel.

En person ska enligt Folkbokföringslagens regler folkbokföras på den fastighet där han är att anse som bosatt.
En person ska anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar sin dygnsvila.
Den som kan anses vara bosatt på flera fastigheter anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist (7§).
Om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än där han har sitt egentliga hemvist anses det inte leda till ändrad bosättning (8§).

Studerande

Barn och ungdomar som är under 18 år och på grund av studier måste bo någon annanstans än hos sina vårdnadshavare ska ändå vara folkbokförda hos dem. Detta gäller så länge de fortsätter i grund- eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning som påbörjats före 18 års ålder.
I dessa fall har hemkommun/region kostnadsansvar för hjälpmedel. Samråd ska ske.

Personer över 18 år som studerar på eftergymnasial utbildning ska folkbokföras där han/hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, dvs på studieorten.
Personer som inte är folkbokförda på studieorten kontaktar sin hemkommun/region.

Ansvar

Ansvaret för hjälpmedel är delat mellan regionen och länets kommuner enligt "Nivåindelning och kostnadsansvar"

Barnhjälpmedelcentralen ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar med rörelsehinder, kognitivt funktionsnedsättning eller kommunikationsstörning.

Vistelse i fritidshus

Vid behov av hjälpmedel vid resa och vistelse i fritidshus kan hjälpmedel hyras. se flik 7:4.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats