Till startsidan
Till startsidan

6.4 Svensk medborgare bosatt i utlandet

Akut vård

Svensk medborgare bosatt och försäkrad i utlandet har som alla andra rätt till akut vård vid vistelse i Sverige och följer samma regler. Se även avsnittet "Akut vård (=nödvändig vård) vid tillfällig vistelse i Sverige"

Planerad vård

Planerad vård kan ske om personen fått intyg E112 från myndigheterna i bosättningslandet. Regionen debiterar Försäkringskassan eventuella hjälpmedelskostnader under vistelsen i Sverige, enligt upprättade lokala rutiner. Om man som svensk medborgare bor och är försäkrad i ett annat land kan man normalt inte ta med sig hjälpmedel till arbets- eller bosättningslandet. Undantag kan göras om förskrivaren tillsammans med kostnadsansvarig kommer överens därom.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats