Till startsidan

6.7 Fritidsboende och hjälpmedel

Personer som av olika skäl är i behov av hjälpmedel men som inte är berättigade att få det förskrivet kan få hyra dessa. Det kan röra sig om personer som tillfälligt vistas i länet eller som behöver ha ett hjälpmedel med sig på en resa eller i sitt fritidsboende. Det kan också vara ett tillfälligt behov av annan orsak, exempelvis att behovet uppstått pga. att man inte kunnat ta med sig sina hjälpmedel eller att behoven är specifika där man tillfälligt vistas.

Hjälpmedel till fritidsboende kan inte förskrivas. Det finns möjlighet att hyra hjälpmedel vid vistelse i fritidshus eller vid resa och svarar själv för kostnaden för hjälpmedlet och eventuella transporter.

Externa vårdgivare/företag/myndighet el dylikt har också möjlighet att hyra vissa hjälpmedel.

De hjälpmedel som kan hyras ut är de som finns i länets ordinarie sortiment.

Se Flik 7:4 Avgifter och Hyra

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?