Till startsidan

7.2 Försäkringar

Med tanke på det ansvar som patienten har som låntagare av hjälpmedel rekommenderas patienten att kontakta sitt försäkringsbolag för att kartlägga att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel eller för att teckna särskild försäkring.

Det är särskilt angeläget att patienten ser över sitt försäkringsskydd då eldrivna rullstolar och stöldbegärliga hjälpmedel är aktuella att förskrivas. Hjälpmedel är ur försäkringssynpunkt lös egendom som patienten innehar för privat bruk.

För att täcka eventuella skador som patienten själv har orsakat krävs en allrisk-/drulleförsäkring.

Rutiner vid förstörda, borttappade eller stulna hjälpmedel

Patienten ska anmäla skada på hjälpmedel till utlånande hjälpmedelsenhet och i förekommande fall till försäkringsbolag. Detta gäller även då skada sker vid brand och åsknedslag. Stöld/inbrott anmäls även till polisen.

Patienten kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering eller försumlighet.

Hjälpmedel som skadas vid transport med allmänna kommunikationsmedel

Patienten gör skadeanmälan till transportbolaget för hjälpmedel som skadats vid transport t.ex. vid flygresa. Transportskada ersätts inte av regionen/kommunen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?