Till startsidan
Till startsidan

7.3 Flyttning

Inom egen kommun

Patienten ombesörjer flytt av sina hjälpmedel. Vid flyttning av personlyft och säng, kontaktas ansvarig förskrivare/hjälpmedelsverksamhet.

Vid flyttning från ordinärt boende till särskilt boende hänvisas till respektive kommuns lokala rutiner.

Inom Värmlands län

Vid flyttning till annan kommun i Värmland kan vissa personligt utprovade hjälpmedel medtagas utan kostnadsöverföringar. En förutsättning är då att förskrivaren i den kommun som patienten flyttar från, får patientens medgivande att överrapportera till den nya hemkommunen. Ansvaret för de aktuella hjälpmedel som patienten har överförs till den nya hemkommunen. Arbetssätt länk Pdf, 29 kB.. Sesaminstruktion för de med S2 finns under meny Sesam2/manualer.

Till annat län

Patienter som planerar att flytta utanför sitt län och vill ta med sig sina hjälpmedel ska kontakta den förskrivande enheten, för överenskommelse om vilka hjälpmedel som kan tas med. Patienten måste ge sitt medgivande att kontakt och överrapportering får ske till den nya hemkommunen/regionen.

Förskrivare som får kännedom om att patient ska flytta från länet ska kontakta hjälpmedelsansvarig för vidare handläggning av överföring av hjälpmedel och ekonomisk ersättning. Förskrivaren ansvarar för överrapportering på individnivå.

Vid flyttärenden där Hjälpmedelsservice äger hjälpmedlet såsom kognitiva "hyrhjälpmedel" använd denna blankett Word, 61 kB.för rapportering till Hjälpmedelsservice.

Som grundprincip gäller att enklare hjälpmedel som behövs för vardagliga aktiviteter samt specialanpassade hjälpmedel får tas med. Fast installerade hjälpmedel tas inte med vid flytt.

Ansvaret för de aktuella hjälpmedel som patienten har överförs till den nya hemkommunen/regionen. Vid mer kostsamma hjälpmedel kan det bli aktuellt med en uppgörelse med den nya hemkommunen eller med regionens hjälpmedelscentral.

Det finns en rutin framtagen nationellt, angående betalning av hjälpmedel som medtages vid flytt in/ut ur länet se Relaterade dokument.

Modell för beräkning av ekonomisk ersättning per hjälpmedel:

Om hjälpmedlets värde/restvärde inklusive tillbehör överstiger 4000 kronor träffas uppgörelse med den nya huvudmannen.

Restvärdet baseras på hjälpmedlets dagsaktuella inköpspris med 5 års (60 månaders) avskrivning. Individer med restvärde under 4000 kronor kan skickas för kännedom till ny region.

Då hjälpmedlet är äldre än 5 år finns alltid ett "bruksvärde" kvar som beräknas till lägst 20% av inköpspriset.

Flyttning till annat land

Personliga hjälpmedel för det dagliga livet kan normalt inte tas med. Undantag kan göras om förskrivaren tillsammans med hjälpmedelsansvarig kommer överens om annat.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats