Till startsidan
Till startsidan

7.5 Missnöje/överklagan

Alla patienter ska bemötas värdigt och professionellt. Patienter ska ha ett reellt och aktivt inflytande i förskrivningsprocessen men det är förskrivaren som ansvarar för valet av den specifika produkten utifrån behovsbedömningen.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) styr vilka skyldigheter region och kommunen har.

Det finns inga formella möjligheter för patienten att överklaga ett beslut. Om patienten inte är nöjd ska den i första hand vända sig till förskrivaren eller förskrivarens närmaste chef.

Inom varje verksamhet ska det finnas ett system för synpunktshantering.

Om patienten har synpunkter på insatsen kan hon eller han även vända sig till patientnämnd hos respektive huvudman.

Flertalet av kommunerna i Värmland har avtal med Region Värmlands Patientnämnd.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats