Till startsidan
Till startsidan

9.1 Sortimentsgruppsarbete och upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur all offentlig upphandling ska gå till. Alla inköp oavsett värde, är någon form av upphandling.

Region Värmland är upphandlande enhet för Hjälpmedelnämnden i Värmland.

I upphandlingsarbetet inom hjälpmedelsområdet sker ofta samverkan med 7 hjälpmedelscentraler inom Sjukvårdsregion Mellansverige (7-klövern).

Hjälpmedelsservice ska samordna och genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna i hjälpmedelsnämnden. Sortimentsurval ska ske på ett sådant sätt att berörda parter har inflytande.
Detta sker genom sortimentsgrupper inom olika produktområden.

  • Manuella rullstolar
  • Sängar, lyftar och överflyttning
  • Gånghjälpmedel
  • Hem och hygien
  • Tryckavlastande madrasser
  • Eldrivna rullstolar
  • Kognitiva hjälpmedel

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats