Till startsidan
Till startsidan

9.3 Sortimentsgruppsarbete syfte och mål

Sortimentsgrupp inom kognitiva hjälpmedel

Syfte

Att genom samverkan uppnå ett funktionellt och kostnadseffektivt sortiment

Mål

 • Att genom samlad kompetens möjliggöra framtagandet av ett bra sortiment
 • Att ett bassortiment ska tillgodose majoriteten av brukarnas behov.
 • Att upprätthålla god kompetens och ha kunskap om utvecklingen inom produktområdet kognitiva hjälpmedel.

Arbetsuppgifter i sortimentsgruppen

Delta i utformningen av kravspecifikationer på produkterna inom produktområdet.
Utvärdera och prova produkter.
Föreslå och besluta vilket bassortiment som ska lagerhållas.
Ansvara för innehållet i "Råd i förskrivningsprocessen" i riktlinjerna (under strecket).
Omvärldsbevakning inom produktområdet.

Sortimentsgruppsdeltagare

Gruppen ska bestå av olika kompetens med representanter från kommun och region, såsom förskrivare av hjälpmedel, hjälpmedelstekniker och personal från Hjälpmedelsservice och brukarrepresentanter.
Övrig personal kan adjungeras vid behov.

Representanter i sortimentsgruppen ska tänka på:

 • Att ha förankrat sortimentsgruppsarbetet hos sin chef samt få avsätta tid för detta arbete.
 • Att ha förtroende från de man representerar och ha mandat på att vara deras talesman.
 • Att kontinuerligt arbeta med de hjälpmedel som finns med i aktuell sortimentsgrupp och vara kompetent och erfaren inom produktområdet.
 • Att vara väl förberedd inför sammankomsterna och ha tagit in erforderlig information och medföra det material som kan behövas.
 • Att ta emot och återföra synpunkter och frågeställningar mellan sortimentsgruppen och de man representerar.
 • Att ha insikt om ekonomiska frågor och konsekvenser av fattade beslut
 • Att vara solidarisk med fattade beslut.
 • Att vid förhinder att närvara vid sortimentsgruppens möte tillse att suppleanten kommer istället.


Val av sortimentsgruppsdeltagare

Följande verksamheter/grupper utser representanter och ersättare
1 ordinarie och 1 suppleant Vuxenhabiliteringen
1 ordinarie och 1 suppleant Barn- och Ungdomshabiliteringen
1 ordinarie och 1 suppleant Traumatiska hjärnskador
1 ordinarie och 1 suppleant Kommun LSS
2 ordinarie och 2 suppleanter Kommun Äldreomsorg/rehabilitering
1 ordinarie och 1 suppelant Kommun Psykiatri
1 ordinarie och 1 suppleant Demensgruppen
1 ordinarie och 1 suppleant Vuxenpsykiatrin
1 ordinarie och 1 suppleant Barn- och Ungdomspsykiatrin
2 Hjälpmedelskonsulenter från HMS (en för vuxen och en för barn)
1 Tekniker från HMS
2 Brukarrepresentanter till gruppen utses genom Funktionsrätt Värmland.

Nätverket för hjälpmedel informeras om nytillsatta poster och godkänner föreslagna representanter.

Information från grupperna

Minnesanteckningar skrivs enligt turlista. Hjälpmedelsservice justerar de förda minnesanteckningarna. Utskick sker till deltagare i sortimentsgruppen och för kännedom till suppleanter samt till hjälpmedelsansvariga i kommunerna/landstinget.
Ordinarie deltagare i gruppen ansvarar för att suppleanterna hålls informerade om gruppens arbete och mötesdatum.

Hjälpmedelsservice roll

 • Att sammankalla till möte.
 • Att förbereda mötet med material, information och produkter.
 • Att ta leverantörskontakter och föra vidare synpunkter och frågeställningar till och från sortimentsgruppen.
 • Att skicka ut minnesanteckningar.
 • Att sammanställa rekommenderat sortiment och distribuera.
 • Att sammanställa kravspecifikationer och genomföra upphandling.
 • Att följa upp beslutat sortiment och rapportera om avvikelser.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats