Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Positioneringskuddar

Nivå:

5

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp

Barn med funktionsnedsättning som innebär ökad muskeltonus, smärta, och eller felställning och som i behandlande och eller avlastande syfte har behov av att med hjälp inta, ändra och eller bibehålla positionering i sittande och eller liggande.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga att själv ändra och eller bibehålla positionering.

Mål med hjälpmedlet

Bibehålla avlastande, tonusnormaliserande och trygga positioneringar.

Förskrivning av flera

Ja

Övrigt

Ett begränsat sortiment kan förskrivas.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Exempel på fall där positioneringskuddar kan vara indikerade:

  • vid knäkontrakturer där knäna faller åt sidan, vilket ger snedställning i ryggen.
  • vid ökad tonus/kontrakturer i armarna.
  • vid hög eller låg tonus för positionering i liggande och sittande. För att till exempel kunna påverka andning och måltidssituation. Kan ge en trygghetskänsla om barnet eller ungdomen har svårt att komma till ro då det ska sova.
  • vid positionering av sittande i stol eller rullstol där andra alternativ inte är möjliga. Ett alternativ till specialanpassning.
  • för att öka aktivitet i sittande.

De stora sittsäckarna ingår inte i det förskrivningsbara sortimentet.

Utprovning

Sker utprovningen på BUH, se då till att göra utprovningen så lik miljön där de ska användas som möjligt. Använd till exempel en säng och inte behandlingsbrits för positionering i liggande.

Instruera barnets ungdomens föräldrar vad syftet med hjälpmedlet är och visa hur kuddarna ska placeras. Ta gärna foto och lämna med anvisningar för hur kuddarna ska placeras.

Informera om skötsel av positioneringskuddarna och lämna med bifogad skötselanvisning.

Uppföljning

Minst en gång per år. Oftare i början.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats