Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

04 48 42 Tippbräda

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut

Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla en stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt förmåga till eget stående.

Mål med hjälpmedlet:

  • Förhindra utveckling av felställningar.
  • Normalisera muskeltonus.
  • Motverka smärta och eller cirkulationsrubbningar.
  • Underlätta ventilation.
  • Belastning av skelett och normalisering av skelett och leder.
  • Ökad social delaktighet samt möjliggörandet av olika dagliga aktiviteter.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Tänk på att det finns tillräckligt med utrymme för både överflyttning, träning och förvaring i lokalen där ståträningen ska utföras.

Ska barnet stå med ryggen eller magen mot brädan?

Observera eventuell benlängdsskillnad. Ska den kompenseras under ståendet?

Utprovning

Kontrollera att tippbrädan har nödsänkningshandtag som är lätt att använda.

Kontrollera att förflyttning till tippbrädan kan ske på ett funktionellt och säkert sätt. Används en mobil lyft måste benen på denna gå under tippbrädan så att man kommer intill. Tänk på att göra barnet eller ungdomen så delaktig som möjligt även i förflyttningen.

Fixeringsbanden ska placeras på ett säkert och skonsamt sätt.

Fotplattan ska gå att justera så att den har rätt vinkel för barnet eller ungdomen.

Tänk på att använda bord både för att kunna avlasta armarna och kunna stötta för upprätning av överkroppen och huvudkontroll. Liksom för att barnet eller ungdomen ska kunna utföra någon lämplig aktivitet under ståendet.

Noggrann instruktion, muntligen och gärna skriftligt, till de personer som ska handha tippbrädan. Information om eventuella medicinska risker krävs också. Även noggrann information om vilka eventuella ortopedtekniska hjälpmedel som ska användas under ståendet. Liksom hur ofta och hur lång tid barnet eller ungdomen bör stå.

Om lättare rörelseinskränkningar finns i nedre extremitet, tänk på att stötta dessa. Om större rörelseinskränkningar: konsultera ortopedansvarig.

Låt gärna den som ska handha tippbrädan att prova att stå i tippbrädan om möjlighet finns. Detta för att öka medvetenheten om vikten av att förbereda barnet eller ungdomen i vad som ska ske samt att få känna hur själva uppresningen och nedsänkningen känns.

Uppföljning

Regelbunden uppföljning minst en gång per år. Tätare i början.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats