Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

18 12 12 Sänglyftar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsteraeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

  1. Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att resa/sätta sig från sängen eller att förflytta sig till/från sängen i sittande.
  2. Barn med funktionsnedsättning som medför så stora svårigheter att ändra grundläggande kroppsställning eller förflytta sig så att personen behöver hjälp med personlig omvårdnad i sängen av annan person.

Kriterier:

  1. Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att resa/sätta sig från/till sängen eller att förflytta sig från/till sängen i sittande ställning. Behovet kan inte tillgodoses med enbart förhöjningsklotsar.
  2. Aktivitetsbegränsning som innebär att barnet behöver daglig hjälp med personlig omvårdnad i sängen av annan person.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra att självständigt kunna resa/sätta sig från/till sängen eller att förflytta sig i sittande ställning till/från säng.
  2. Möjliggöra en god personlig omvårdnad i säng med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivning förutsätter att sängförhöjning eller alternativa sängben först har provats och förkastats.

Kontrollera att befintlig säng har träram och fastskruvade gavlar som är i sådant skick att sänglyft kan monteras på ett säkert sätt.

Kliniker, gruppboende m fl. särskilda boendeformer samt skolor och daghem med speciell inriktning mot personer med funktionsnedsättning ska själva bekosta adekvat arbetsteknisk utrustning.

Uppföljning

Minst en gång per år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats