Till startsidan

04 03 27 Andningsmuskeltränare (PEP-hjälpmedel)

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg. Fysioterapeut/ Leg. Sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med akut, kronisk eller med risk för nedsatt andningsfunktion som inte på annat sätt kan bibehålla eller förbättra sin andningsförmåga.

Kriterier:

Funktionsnedsättning som medför nedsatt eller risk för nedsatt andningsfunktion.

Mål med hjälpmedlet:

Förbättra eller bibehålla lungfunktion. Förebygga eller minska lungkomplikationer. Öka aktivitet, delaktighet och vakenhet i vardagen.

Förskrivning av flera:

Ja, vid hygieniska skäl.

Övrigt:

Ett begränsat sortiment kan förskrivas.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Fysioterapeut med kunskap och erfarenhet av PEP-hjälpmedel förskriver hjälpmedlet. I många fall sker rådgivning och utprovning av PEP-hjälpmedel i samverkan mellan kommunens och regionens fysioterapeuter. Kommunens fysioterapeut är då förskrivare av PEP-hjälpmedlet. I de fall regionens fysioterapeut har hela behandlingsansvaret är de förskrivare av PEP-hjälpmedlet.

Observandum

Risk för uttröttning av andningsmuskulatur, reflux och dysfagi.
Läkemedelspåverkan på andningsfunktion.
Ventiler har bästföredatum.

Utprovning

Enklaste hjälpmedel i form av PEP-pipa med munstycke provas först (kan ej kokas).

Manometer ska användas vid utprovning och uppföljning för att säkerställa och bedöma resultat.

Fysioterapeut ansvarar för bedömning av delegering eller egenvård vid utförande av behandling med PEP-hjälpmedel.

Övrigt

En liten arbetsgrupp med fysioterapeuter från Karlstad och Filipstad har tagit fram ett material som kan användas vid PEP-utbildning inför delegering. Denna Power Point står fritt att användas och man kan lägga till den egna kommunens logga, materialet finns under ”Relaterat”.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?