Till startsidan

04 48 39 Ståstöd

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut

Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt förmåga att stå och där behovet av daglig ståträning är långvarigt och allmäntillståndet är nedsatt och gör att man inte kan åka till allmänna träningslokaler. Andra enklare möjligheter att tillgodose behovet ska vara bedömt/provat.

Mål med hjälpmedlet:

Förhindra utveckling av felställningar.
Normalisera muskeltonus.
Motverka smärta och/eller cirkulationsrubbningar.
Underlätta ventilation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Grundprincipen är att hänvisa personer med funktionsnedsättning, som har behov av ståträning, till speciellt anordnade träningslokaler.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Vid bedömning av typ av ståstöd tas hänsyn till hur självständig brukaren är.

Tänk på i vilket syfte ståstödet ska användas. Är det stående i samband med förflyttning eller ska brukaren stå och samtidigt kunna utföra andra saker med armarna?

Viktigt i bedömningen att ta hänsyn till hur mycket stöd som behövs vid ståendet: bålstöd, bord, olika högt ryggstöd.

Utprovning

Kontrollera att förflyttningen till ståstödet går att göra på ett funktionellt och säkert sätt.
Fungerar ej manuell uppresning, välj ett som har elektrisk uppresningsfunktion.

Tänk på att knästödens utformning kan variera och vara avgörande om personen kan stå i ståstödet.

Tänk på brukarvikten.

Tänk på att de elektriska ståstöden har nödsänkningsfunktion som är lätt att använda.

Noggrann instruktion, muntlig och skriftlig, krävs till de personer som ska handha tippbrädan. Information om medicinska risker krävs också.

Delegering sker enligt lokala riktlinjer.

Uppföljning

Viktigt med uppföljning för bedömning om brukarens behov förändras vad gäller funktion och behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?