Till startsidan
Till startsidan

12 24 09 Drivaggregat vårdarstyrd

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg. Arbetsterapeut
Leg. Fysioterapeut/Leg. Sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför att förflyttning med manuell rullstol inte kan utföras självständigt längre sträckor utomhus.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär att förflyttning med manuell rullstol utomhus endast kan ske med hjälp av annan person.

Det är för tungt (brukarvikt och/eller rullstolens beskaffenhet) för medhjälparen att köra brukaren i manuell rullstol eller närmiljön är av sådan karaktär att hjälpmotor behövs för att medhjälparen ska kunna framföra stolen på ett säkert sätt.

Behovet av drivaggregat och utförandet ska vara regelbundet och frekvent större delen av året (vår, sommar och höst) minst 3-4 gånger i veckan och på ett påtagligt sätt öka brukarens möjlighet till delaktighet i den dagliga livsföringen.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att brukaren kommer ut i sin närmiljö med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

I särskilda boendeformer där flera personer har samma behov och kan använda samma rullstol med drivaggregat är detta att betrakta som utrustning och bekostas av vårdgivaren.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm patientens situation med tyngdpunkt på möjlighet till förflyttning i det dagliga livets aktiviteter.

Tillsammans med patient och eventuellt anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov, mål och i vilken miljö rullstolen utrustad med drivaggregat ska användas.

Bedöm vilken manuell rullstol och vilket drivaggregat som är bäst lämpad utifrån sittande och aktuell miljö. Vid sittbredd mindre än 38 cm finns ett begränsat utbud för vårdarstyrt drivaggregat. Kontakta hjälpmedelskonsulent.

Vårdarstyrt drivaggregat är inte att jämställa med en elrullstol vad gäller framkomlighet eller stötdämpning i olika väglag såsom kullersten eller snömodd.

Observera att balanseringen av rullstolen kan behöva ändras vid användning av drivaggregat vilket kan påverka patientens förmåga att köra självständigt.

Rekommendera patienten att se över sin hemförsäkring.

Utprovning

Förskrivare ansvarar för körträning och bedömer om vårdaren kan framföra hjälpmedlet på ett säkert sätt. Utprovning ska ske i den miljö där rullstolen ska användas eller under likvärdiga förhållanden.

Informera vårdaren att körning på ojämnt underlag kan öka smärta och spasticitet hos patienten och att vara uppmärksam på patientens reaktioner framför allt vid ojämnt underlag, kanter eller kuperad terräng.

Det är bra att den som ska köra rullstolen får känna på hur det känns att bli skjutsad.

Uppföljning

Tid ska avsättas för kontinuerlig uppföljning.

Övrigt

Häng aldrig kasse/väska på styr- eller körenhet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats