Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 31 21 Fotpallar och fotstöd

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt förmåga att förflytta sig till och från rullstol, säng, toalett mm.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att förflytta sig till och från rullstol, säng, toalett mm. Hjälpmedlet ska användas i kombination med andra förflyttningshjälpmedel då behov finns att få stöd för fötterna.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta en förflyttning.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Kan endast förskrivas för att underlätta att förflytta sig.

Råd i förskrivningsprocessen

Övrigt

Med fotpall/fotstöd avses Bertilplatta från Gula Rehab eller FootStool från RoMedic.

Fotpall eller fotstöd kan ej förskrivas enbart i syfte att sitta bekvämare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats