Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

22 09 03 Röstgeneratorer

Nivå:

1

Remittent:

Leg.läkare
Leg.logoped

Förskrivare:

Leg.logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer som inte har fungerande röstkälla.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär total svårighet att kommunicera verbalt.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Byte av standardbatterier bekostas av brukaren.

_________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med rehabingenjör på Hjälpmedelsservice. Hjälpmedelsservice ansvarar för inköp och rekonditionering av röstgenerator.

Utprovning

Servox är den modell av röstgenerator som finns på Hjälpmedelsservice.

Servox röstgenerator erbjuder patienter som har mist sin röst till följd av operation av struphuvudet att kunna göra sig förstådd igen. Den kan kan också användas av patienter som upplever en temporär röstförsämring eller måste vila rösten efter en tracheotomi eller är kopplade till en respirator.

En oral adapter finns som kan användas omedelbart efter operation med hjälp av ett munrör och en adapter som sätts på röstgeneratorn.

Uppföljning

Enligt förskrivningprocessen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats